Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ljud och ljus

Skapad 2020-12-02 04:08 i Sätra skola Linköping
Grundskola 4 – 6 Fysik Biologi

Ljud och ljus

Nivå 1 (F)
Nivå 2 (E)
Nivå 3 (C)
Nivå 4 (A)
Biologiska sammanhang & begrepp
Eleven har inte grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och kan inte visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Använda information
Eleven kan inte använda information i diskussioner och kan inte skapa texter och andra framställningar.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget.
Fysikaliska fenomen & begrepp
Har inte grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen.
Eleven har grundläggande kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp.
Eleven har goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp. användning av fysikens begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om fysikaliska fenomen och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av fysikens begrepp.
Fysikaliska samband
Resonerar inte om ljud och ljus.
I enkla och till viss del underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I utvecklade och underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
I välutvecklade och väl underbyggda resonemang om ljud och ljus kan eleven relatera till några fysikaliska samband.
Använda utrustning
Kan inte använda utrustningen på ett fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: