Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nutida filosofi - Kräver naturen nytänkande

Skapad 2020-12-02 10:09 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola
E
Eleven redogör översiktligt (utan detaljerade sakkunskaper) för och diskuterar översiktligt och med enkla argument några (utan detaljerade sakkunskaper som underbygger ett fåtal argument) frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också enkla (förankrade på en översiktlig redogörelse) jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet några (i övervägande fall på ett korrekt sätt ett fåtal) relevanta filosofiska begrepp. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra enkla (förankrade på en översiktlig redogörelse) slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla (förankrade på en översiktlig redogörelse) omdömen.
D
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda.
C
Eleven redogör utförligt (detaljerade sakkunskaper) för och diskuterar utförligt och med välgrundade argument flera (detaljerade sakkunskaper som underbygger ett flertal argument) frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade (förankrade på en utförlig redogörelse) jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med viss säkerhet flera (i övervägande fall på ett korrekt sätt ett flertal) relevanta filosofiska begrepp. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade (förankrade på en utförlig redogörelse) slutsatser och värdera frågorna och teorierna med enkla (förankrade på en översiktlig redogörelse) omdömen.
B
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda.
A
Eleven redogör utförligt och nyanserat (detaljerade sakkunskaper och samband mellan innehållets olika delar ur olika perspektiv. Kan vara utöver undervisning och givna källor) för och diskuterar utförligt och med välgrundade och nyanserade argument flera (detaljerade sakkunskaper och flertal argument förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) frågor och teorier som gäller nutida filosofiska riktningar. Eleven gör också välgrundade och nyanserade (förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) jämförelser mellan olika filosofiska teorier. Dessutom använder eleven med säkerhet flera (på ett korrekt sätt ett flertal) relevanta filosofiska begrepp. Eleven tar ställning till filosofiska frågor och teorier genom att dra välgrundade och nyanserade (förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) slutsatser och värdera frågorna och teorierna med nyanserade (förankrade på en utförlig och nyanserad redogörelse) omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: