Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsutveckling inriktning läsförståelse år3

Skapad 2020-12-02 12:02 i Björksätraskolan F-9 Sandviken
Arbeta med läsförståelse på olika sätt för en ökad måluppfyllelse.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska

Elevens individuella träning för att utveckla läsförståelsen.

Samtal

  • Sv  1-3   Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  • Sv  1-3   Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  • Sv  1-3   Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  • Sv  1-3   Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
Nivå 1
Nivå 2
Samtal
  • Sv  1-3
Har deltagit i samtal.
Har deltagit och driver samtal framåt.

Ordförråd

  • Sv  1-3   Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
Nivå 1
Nivå 2
Ordförråd
Visar på ökad förståelse för nya ord.
Visar på ökad förståelse för nya ord och kopplar orden till ett sammanhang.

Läsförståelse

  • Sv  1-3   Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
Nivå 1
Nivå 2
Läsförståelse
Visar att den förstår textens innehåll.
Visar att eleven visar att den förstår textens innehåll och att eleven kan koppla bild som hör ihop med texten.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: