Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse - tema kärlek åk 8 Ht 2020

Skapad 2020-12-02 15:55 i Nolhagaskolan Alingsås
Grundskola 7 – 9 Svenska

Att läsa, tolka och förstå olika slags texter.

F
Detta behöver tränas mer på för att eleven ska nå målen
E
D
C
B
A
Genom att göra enkla sammanfattning av olika sorters texters innehåll med viss koppling till andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattning av olika sorters texters innehåll med relativt god koppling till andra texter visar eleven god läsförståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattning av olika sorters texters innehåll med god koppling till andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Eleven kan utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller som är dolda i olika verk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: