Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk3

Skapad 2020-12-02 16:12 i Klockebacksskolan Karlshamn
Grundskola 3 Svenska Svenska som andraspråk
Osäker
På gång
Behärskar
Kan läsa elevnära texter med flyt.
Visar på grundläggande läsförståelse
Till exempel genom att återberätta en text skriftligt eller muntligt.
Förmåga att diskutera texter.
Föra enkla resonemang och relatera text till egna erfarenheter.
Kan skriva enkla texter med läslig handstil.
Kan skriva enkla texter på dator.
Skriver meningar med punkt och stor bokstav.
Kan stava vanligt förekommande ord.
Skriver texter med tydlig inledning, handling och avslutning.
Berättande texter.
Kan söka information ur någon källa och återge innehållet i en enklare faktatext.
Kan använda ämnesspecifika ord så att innehållet blir begripligt.
Kan kombinera text med bild för att förstärka budskap.
Kan ge enkla omdömen om sina egna och andras texter.
Kan utifrån respons bearbeta och förtydliga sin texter.
Kan samtala om elevnära frågor.
Genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
Kan beskriva vardagliga händelser på ett begripligt sätt.
Kan ta och förstå enkla muntliga instruktioner.
Har förståelse för olika ordklasser.
Substantiv, adjektiv och verb.
Har förståelse för alfabetisk ordning.
Har förståelse för vokaler och konsonanter.
Har förståelse för olika skiljetecken.
Talstreck, utropstecken, frågetecken, kommatecken
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: