Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Instruerande text

Skapad 2020-12-03 09:53 i Skäggetorpsskolan Linköping
Grundskola 6 Svenska

Instruerande text

  • Sv   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • Sv   anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
Träna mera
Godtagbar nivå E
Mer än godtagbar nivå C
--->
A
Koppling till uppgiften
En eller fler av dessa punkter uppfylls inte •eleven följer instruktionen •texten fungerar i huvudsak som en instruktion
•eleven följer instruktionen •texten fungerar i huvudsak som en instruktion
•eleven följer instruktionen •texten fungerar relativt väl som en instruktion
•eleven följer instruktionen •texten fungerar väl som en instruktion
INNEHÅLL
En eller fler av dessa punkter uppfylls inte •de viktigaste leden beskrivs
begripligt innehåll •de viktigaste leden beskrivs
relativt tydligt innehåll •de viktigaste leden beskrivs med hjälp av detaljer
tydligt innehåll •de viktigaste leden beskrivs med detaljer och förklarande exempel
STRUKTUR
En eller fler av dessa punkter uppfylls inte •instruktionens gång går att följa, t.ex. genom punktform
i huvudsak fungerande struktur •instruktionens gång går att följa, t.ex. genom punktform
relativt väl fungerande struktur •instruktionens gång är relativt tydlig •textuppbyggnad med hjälp av enkla sambandsord t.ex. och, men •ansatser till styckeindelning och ev. underrubriker
väl fungerande struktur •alla led följer logiskt på varandra •textuppbyggnad med hjälp av sambandsord •i huvudsak fungerande styckeindelning ev. med lämpliga underrubriker
SPRÅK
En eller fler av dessa punkter uppfylls inte •ordvalet uppvisar viss variation •meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt •viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
viss språklig variation •ordvalet uppvisar viss variation grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med viss säkerhet •meningsbyggnaden är i huvudsak korrekt •viss användning av ämnesspecifika ord och begrepp
förhållandevis god språklig variation •ordvalet är relativt varierat grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med relativt god säkerhet •meningsbyggnaden är relativt varierad och i huvudsak korrekt •relativt god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
god språklig variation •ordvalet är passande och höjer textens kvalitet grundläggande regler för ... språkriktighet [används] med god säkerhet •meningsbyggnaden är varierad och i huvudsak korrekt •god användning av ämnesspecifika ord och begrepp
SKRIVREGLER
En eller fler av dessa punkter uppfylls inte •stor/liten bokstav används med viss säkerhet •viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med viss säkerhet •stor/liten bokstav används med viss säkerhet •viss säkerhet i stavning
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med relativt god säkerhet •relativt få fel i användningen av skiljetecken •relativt få stavfel som inte stör förståelsen
grundläggande regler för stavning, skiljetecken ... [används] med god säkerhet •få fel i användningen av skiljetecken •få stavfel
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: