Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Återberättande text

Skapad 2020-12-03 10:00 i Skäggetorpsskolan Linköping
Återberättande text
Grundskola 6 Svenska Svenska som andraspråk

Skrivande

Skriva återberättande text
Insats krävs
Godtagbara
Mer än godtagbara
Innehåll
Håller mig till ämnet. Skriver i kronologisk ordning. Styckeindelning.
Jag håller mig knappt till ämnet och min text saknar en röd tråd. Min text är inte skriver i kronologisk ordning. Jag använder inte styckeindelning.
Jag håller mig till största del till ämnet och har ett innehåll man kan förstå, med en ”röd tråd”. Min text är i stort sett skriven i kronologisk ordning. Jag använder styckeindelning med viss säkerhet.
Jag håller mig till ämnet och har ett tydligt innehåll med en tydlig ”röd tråd”. Min text är skriven i kronologisk ordning. Jag använder styckeindelning med säkerhet.
Verb i preteritum
Innehåll
Jag skriver inte mina verb i preteritum och saknar rätt verbändelser.
Jag skriver vissa verb i olika former. Vissa verbändelser i preteritum saknas ibland: ex. träffa istället för träffade.
Jag skriver i stort sett alla mina verb i samma tempus (preteritum) i hela texten.
Struktur
Inledning och avslutning
Min text saknar rubrik, inledning och avslutning.
Min text har en rubrik. Min inledning ger en kortfattad information om vem, var och när. Min text har en avslutning.
Min text har en rubrik tydligt kopplad till innehållet. Min inledning ger en tydlighet om vem, var och när, samt några detaljer. Min text har en tydlig avslutning med en utvärderande kommentar.
Språklig variation
Använder tidsord, t.ex. Först, sen, när.
Jag upprepar samma tidsord utan variation. Jag börjar mina meningar och stycken med samma inledning.
Jag använder ibland olika tidsord och varierar hur meningar och stycken börjar.
Jag har ofta variation på ordval och hur meningar och stycken börjar.
Skiljetecken
Användning av skiljetecken
Jag använder knappt stor bokstav och punkt.
Jag använder stor bokstav och punkt med viss säkerhet.
Jag använder stor bokstav och punkt med säkerhet.
Skrivregler
Struktur
Jag har många stavfel och andra språkriktighetsfel som gör att innehållet blir svårt att förstå.
Jag har flera stavfel och andra språkriktighetsfel som till en viss del kan påverka förståelsen av innehållet.
Jag har få stavfel och språkriktighetsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: