Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bild åk 1-3

Skapad 2020-12-03 10:21 i Uppsävjaskolan Uppsala
Under arbetets gång kommer vi att bedöma din förmåga och ditt aktiva deltagande i att: -framställa bilder utifrån olika tekniker och material -framställa bilder till t ex sagor, berättelser och faktatexter -framställa bilder till egna upplevelser och kunskaper -diskutera och analysera bilder och hur bild och text kan höra ihop och förstärka varandra -samtala kring konstnärer och deras verk -samarbete med andra kamrater för att framställa ett gemensamt objekt
Grundskola 1 – 3 Bild

Bildframställning

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
Jag kan skapa bilder med en koppling till olika slags upplevda sagor, självupplevda händelser och meningar/ texter.
Jag kan på ett tydligt sätt skapa relevanta, berättande och informativa bilder till olika slags arbetsområden i skolan.
Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
Jag kan använda några olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda flera olika metoder och tekniker för att skapa egna bilder och former.
Fotografering och överföring av bilder med hjälp av datorprogram.
Jag kan på egen hand ta fotografier med en ipad/mobil.
Jag kan på egen hand ta fotografier med ipad/mobil och använda mig av enkla funktioner såsom blixt och zoom.

Redskap för bildframställning

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
Jag kan skapa en enkel bild med för- och bakgrund. Jag kan använda mig av grundfärgerna och blandningar av dessa.
Jag kan på ett säkert sätt skapa en tvådimensionell bild där man tydligt ser vad som är för- och bakgrund.
Verktyg och material
Jag kan använda mig av och benämna några olika redskap och verktyg för att skapa egna bilder och former.
Jag kan använda mig av, benämna och blanda flera olika verktyg och material.
Papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
Jag kan skapa enkla bilder i några formbara material.
Jag kan använda olika formbara material för att skapa bilder.

Bildanalys

Godtagbara kunskaper
Mer än godtagbara kunskaper
Informativa bilder och hur de är utformade och fungerar. Historiska och samtida bilder och vad bilderna berättar.
Jag kan med stöd reflektera och berätta om vad bilder förmedlar.
Jag kan på ett enkelt sätt reflektera och berätta om bilders uttryck.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: