Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

HT-20 (Ma) Nationellt prov del: A (muntligt)

Skapad 2020-12-03 16:43 i Valhallaskolan Halmstad
Grundskola 6 Matematik

Muntliga nationella proven i matematik.

Matematik v.49

E
C
A
Begrepp och Problemlösning
Du visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa. Du visar vilka strategier och metoder som du använder
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer. Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångsätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångsätt.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär. Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett väl fungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge förslag på alternativt tillvägagångsätt.
Resonemang
Du för och följer matematiska resonemang
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa enkla matematiska resonemang.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa utvecklade matematiska resonemang.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa välutvecklade matematiska resonemang.
Resonemang
Du för och följer matematiska resonemang
Eleven bidrar med någon fråga eller kommentar som till viss del för resonemanget framåt.
Eleven bidrar med idéer och förklaringar som för resonemanget framåt.
Eleven vidareutvecklar och fördjupar argument och resonemang.
Kommunikation
Du redovisar dina tankar och lösningar
Eleven uttrycker sig med ett enkelt matematisk språk där tankegången är möjlig att följa.
Eleven uttrycker sig med ett lämpligt matematisk språk där tankegången är lätt att följa.
Eleven uttrycker sig med säkerhet och använder ett lämpligt och korrekt matematisk språk där tankegången är lätt att följa.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: