Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris beskrivande rapport och källvärdering åk 5

Skapad 2020-12-03 19:03 i Ringstorpsskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska Biologi

Under hösten har du skrivit beskrivande rapport om ett djur eller en fågel som finns och lever i fjällen eller Alperna. Du har lärt dig strukturen för beskrivande rapport och använt den.
Du har även värderat de källor du har använt och jämfört deras användbarhet.

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Koppling till uppgiften
Sv och NO
Du följer inte instruktionen. Du skriver med hjälp av läraren en text som har dragen av en beskrivande rapport.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som i huvudsak fungerar som en beskrivande rapport.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar ganska väl som en beskrivande rapport.
Du följer instruktionen. Du skriver en text som fungerar väl som en beskrivande rapport.
Textspecifikt
klassificering t.ex. däggdjur, rovdjur, hunddjur, fågel, kattdjur NO
Du behöver få hjälp att klassificera och beskriva.
Du har med en enkel klassificering.
Du har en ganska utvecklad klassificering.
Du klassificerar med många begrepp.
beskrivning Sv och NO
Du behöver hjälp att förmedla informationen på ett enkelt sätt.
Du förmedlar information med enkla beskrivningar och använder då egna ord.
Du förmedlar information med utvecklade beskrivningar och använder då egna ord.
Du förmedlar information med väl utvecklade beskrivningar och använder dina egna ord.
ämnesspecifika ord tex:, ungar, föda, fiender, levnadsmiljö, NO
Du använder inga ord som är specifika för ämnet du skriver om.
Du använder få ämnesord när du skriver.
Du använder flera ämnesord när du skriver.
Du använder många ämnesord när du skriver.
Styckeindelning
Sv
Du behöver få hjälp med att dela in din text i stycken.
Du har några stycken men borde ha fler.
Du har delat in din text i lämpliga stycken.
Styckeindelningen underlättar läsningen och förståelsen av texten.
Struktur
Sv
Med hjälp av en lärare får du en fungerande struktur i din text.
Din text har i huvudsak en fungerande struktur. Man förstår det mesta av det du skrivit.
Din text har en relativt väl fungerande struktur.Texten är sammanhängande och begriplig.
Din text har en väl fungerande struktur. Texten är sammanhängande och lätt att förstå och följa.
Sv
Din text består av några meningar.
Din text är kort med lite innehåll.
Din text är ganska lång med mer innehåll.
Din text är ganska lång med mycket innehåll.
Språk
Sv
Du varierar inte ord och meningar.
Du har viss språklig variation.
Du har förhållandevis god språklig variation.
Du har god språklig variation.
Meningsbyggnad
Sv
Orden står på fel plats i meningarna.
Meningsbyggnaden är oftast korrekt.
Meningsbyggnaden är nästan korrekt och ganska varierad.
Meningsbyggnaden är korrekt och varierad.
Stor bokstav och skiljetecken
Sv
Du glömmer ofta att sätta ut punkt och stor bokstav.
De flesta meningar har stor bokstav och punkt på rätt ställe.
De flesta meningar har stor bokstav, punkt och kommatecken på rätt ställe.
Alla meningar har stor bokstav och punkt. Kommatecken är oftast utsatt på rätt ställe.
Stavning
Sv
Du har många stavfel i det du skriver och du tar inte reda på hur orden ska stavas.Du använder inte rättstavningsprogrammet.
Du har ganska många stavfel men de stör inte förståelsen. Ibland använder du rättstavningsprogrammet i datorn.
Du kan stava många ord och känner dig säker på att det är rätt. Du använder rättstavningsprogrammet för att stava rätt.
Du stavar alltid rätt.
Tempus
Sv
Du blandar tempus i din text och behöver mycket hjälp så att du skriver i samma tidsform.
Du skriver oftast i samma tempus och kan rätta med lite hjälp.
Du har enstaka tempusfel i din text.
Hela din text är skriven i samma tempus.
Källförteckning
Bok: titel, författare, publiceringsår, lästa sidor. Webben: URL-länk, datum du läste sidan. Film: titel, år, var du hittade filmen (ex SLI) länk om det finns. Sv och NO
Du har inte skrivit en källförteckning till din text.
Du har påbörjat en källförteckning men du har inte fått med alla delar.
Du har med de flesta delar i din källförteckning men saknar någon del.
Du har skrivit en korrekt källförteckning.

Du kan söka, välja ut och sammanställa information från källor och för då resonemang om informationens användbarhet

På väg...
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Söka
Sv och NO
Du behöver hjälp att välja en lämplig källa (t.ex. text, bok, internet, film.).
Du använder främst de olika källor som läraren föreslår.
Du söker och använder olika typer av källor på egen hand. Ibland får du tips och förslag.
Du söker och använder olika typer av källor på ett säkert sätt. Du väljer information som är direkt kopplad till uppgiften.
Välja
Sv och NO
Du behöver mycket hjälp med att hitta fakta i källorna.
Du behöver lite hjälp med att hitta information i de olika källorna.
Du kan hitta i de olika källorna på ett ganska självständigt sätt.
Du hittar informationen i de olika källorna på ett mycket säkert sätt.
Sammanställa
Sv och NO
Du behöver mycket hjälp för att kunna sammanställa faktan du hittat.
Du kan på ett enkelt sätt sammanställa faktan du har hittat. Det går att följa din text.
Du kan på ett utvecklat sätt sammanställa faktan du har hittat. Det är lätt att följa din text.
Du kan på ett väl utvecklat sätt sammanställa faktan du har hittat. Det är lätt att följa din text och du bygger ut din text.
Värdera
Sv och NO
Du använder källan/informationen utan att fundera på om den är lämplig för uppgiften.
Du kan förklara något om hur källorna är att använda, har någon motivering om hur de var att använda och hur källorna passade till det som du behövde.
Du kan förklara några saker som är bra/mindre bra med källorna. Du har med några motiveringar om hur källorna var att använda och förklarar hur de passade till det som du behövde den till. Jämför delvis olika källor med varandra.
Du kan förklara mycket som är bra/mindre bra med källorna. Du förklarar utförligt om hur källorna var att använda och hur väl de passade till det som du behövde den till. Jämför flera olika källor med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: