Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik muntligt nationellt prov

Skapad 2020-12-04 09:01 i Rydsbergsskolan grundskola Lerum
Grundskola 9 Matematik

Under varje rubrik finns bedömningskriterierna för respektive område, dvs. det ni bedöms utifrån.

E
C
A
Problemlösning, begrepp och metod 1
Kvaliteten på de metoder och strategier som eleven använder samt I vilken grad eleven visar kunskap om matematiska begrepp och samband mellan dessa.
Problemlösning, begrepp och metod 2
I vilken grad eleven tolkar resultat och drar slutsatser.
Resonemang 1
Kvaliteten på elevens analyser, slutsatser och reflektioner samt andra former av matematiska resonemang.
Resonemang 2
I vilken grad eleven följer, framför och bemöter matematiska resonemang
Kommunikation
Kvaliteten på elevens redovisningar samt Hur väl eleven använder matematiska uttrycksformer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: