Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Individer och grupper

Skapad 2020-12-04 09:16 i Furulundsskolan Halmstad
Grundskola 4 Samhällskunskap
Ny nivå
På väg till godtagbara kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Förmåga: analysera
Du visar delar av hur sociala strukturer är uppbyggda och fungerar (familj, skola, statliga myndigheter (BO), frivilliga organisationer (BRIS) och beskriver inget samband mellan mobbning och den hjälp mobbade kan få t.ex. familj, skola och BRIS.
Du visar att du har godtagbara kunskaper om individer och grupper. Du visar det genom att visa hur sociala strukturer är uppbyggda och fungerar (familj, skola, statliga myndigheter (BO), frivilliga organisationer (BRIS) och beskriver då enkla samband mellan mobbning och den hjälp mobbade kan få t.ex. familj, skola och BRIS.
Du visar att du har mer än godtagbara kunskaper om individer och grupper. Du visar det genom att visa hur sociala strukturer är uppbyggda och fungerar (familj, skola, statliga myndigheter (BO), frivilliga organisationer (BRIS) och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan mobbning och den hjälp mobbade kan få t.ex. familj, skola och BRIS.
Förmåga: kommunicera
Du behöver utveckla dina ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och använda argument. Det kan t.ex. handla om olika sociala skyddsnät, mobbning eller nätmobbning.)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument. (Det kan t.ex. handla om olika sociala skyddsnät, mobbning eller nätmobbning.)
Du värderar och uttrycker olika ståndpunkter i elevnära samhällsfrågor med förhållandevis komplexa resonemang och med utvecklade och relativt väl underbyggda argument. (Det kan t.ex. handla om olika sociala skyddsnät, mobbning eller nätmobbning.)
Förmåga: begrepp
Du behöver utveckla användandet av olika begrepp på ett fungerande sätt i dina beskrivningar.
Du kan använda begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt i dina beskrivningar.
Du kan använda begrepp på ett relativt väl fungerande sätt i dina beskrivningar.

Ny rubrik

Ny nivå
På väg till godtagbara kunskaper
Godtagbara
Mer än godtagbara
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: