Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik

Skapad 2020-12-04 12:54 i Hosjöskolan Falun
Progression i matematik för åk 3.
Grundskola 3 Matematik

Progression i matematik för åk 3.

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Vivå 4
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 6
Nivå 5
Ny nivå
Ny nivå
Matematik
Du känner i gen några matematiska begrepp. Dubbelt / hälften.
Du behärskar jämna/ udda tal
Du känner igen och kan beskriva sambandet mellan subtraktion och addition.
Taluppfattning
Du förstår sambandet mellan antal och siffror i talområdet 0-9.
Du förstår sambandet mellan antal och siffror i talområdet 10-100
Du förstår sambandet mellan antal och siffror i talområdet 100-1000
Addition/ subtraktion
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-10.
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-20
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100.
Du kan addition och subtraktion inom talområdet 0-100 och du förstår positionssystemet.
Du kan använda dig av skriftliga räknemetoder, inom 0-200. Göra egna räknehändelser.
Multiplikation/ Division
Du kan ramsräkna tabell 2,5,10
Du förstår att multiplikation är upprepad addition.
Du förstår sambandet mellan multiplikation och division.
Du kan göra beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde ex 3x 200= 600
Problemlösning
Du kan välja räknesätt och förklara hur du tänkt, varför du valde just den räknemetoden. + - x /
Du förstår att det finns olika sätt att lösa olika problem på. Du lyssnar på andra och tar dig dig andras lösningar.
Du kan se om dina resultat/ beräkningar är rimliga.
Mönster och samband
Du kan upptäcka enkla mönster i olika talföljder och du kan fortsätta på en given talföljd.
Du kan göra en egen talföljd.
Räknehändelser
Du kan lösa en räknehändelse.
Du kan göra en egen räknehändelse.
Du kan lösa en enkel räknehändelse med multiplikation samt division.
Du kan göra en egen räknehändelse med multiplikation/division.
Mätning/ Längder
Du förstår begreppen lång, längre, längst, kort, kortare , kortast, före/efter, liten, mindre minst.
Du känner igen längdenheterna mm, cm, dm, m och kan använda en linjal.
Du visar att du kan mäta och ange i rätt enhet och förklara hur du tänker.
Du kan uppskatta/ jämföra längder.
Mätning vikt
Du förstår begreppen tung, tyngre, tyngst
Du känner igen viktenheterna g, hg, kg,
Du kan använda en våg och ange i rätt enhet och förklarar hur du tänker.
Du kan uppskatta och jämföra vikter.
Mätning tid
Du förstår begreppen före /efter, ett dygn, en månad, ett år
Du känner igen tidsenheterna s, min och h.
Du kan visa att du kan avläsa och mäta tid med hjälp av en klocka.
Du kan ange tiden analog.
Du kan ange tiden digitalt.
Geometri
Du känner igen de vanligaste geometriska formerna.
Du kan beskriva formernas egenskaper och du kan avbilda dem.
Du känner till att det finns månghörningar och tredimensionella objekt.
Du kan se likheter/ olikheter mellan olika figurer, både muntligt och praktiskt.
Bråk
Du kan dela upp helheter i olika antal.
Du kan namnge delarna som enkla bråk.
Du kan addera/ subtrahera olika bråktal.
Du kan jämföra bråkens olika storlekar, namnge vilken som är störst/minst.
Statistik
Du känner till att det finns tabeller och diagram
Du kan avläsa enkla tabeller och diagram.
Du kan göra enkla undersökningar och konstruera ett eget diagram/tabell.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: