Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Engelska: uppsats (2020)

Skapad 2020-12-05 08:43 i Liljeborgsskolan 4-9 Trelleborg
Bedömning av inlämnad uppsats med information om vad eleven behöver förbättra.
Grundskola 7 – 9 Engelska

Bedömning av inlämnad uppsats med information om vad du behöver förbättra.

Bedömning enligt kunskapskraven

Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du når ännu inte upp till kunskapskravets lägsta nivå.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I skriftliga framställningar i olika genrer kan du formulera dig rela­tivt varierat, tydligt och sammanhängande.

Vilka delar du kan behöva förbättra

Informationen nedan är ingen bedömning av kunskaper utan menad att visa vilka styrkor och svagheter du har när du skriver en text.
Nivå 0
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Stavning
Du behöver arbeta mycket mer med stavningen. Tänk på att använda dig av stavningshjälpen som datorn ger dig.
På god väg. Du gör enstaka fel som förstör, och en del som bara stör förståelsen. Helheten är dock acceptabel.
Okej - bra Du gör inga fel som förstör förståelsen och bara några som stör.
Mycket bra Du gör inga fel som förstör och inga/enbart ett väldigt litet fåtal som stör förståelsen.
Grammatik
Du behöver arbeta mycket mer med grammatiken. Till våren kommer ni att göra en större diagnos och arbeta med de delar som ni individuellt har bekymmer med.
På god väg Du gör enstaka fel som förstör, och en del som bara stör förståelsen. Helheten är dock acceptabel.
Okej - bra Du gör inga fel som förstör förståelsen och bara några som stör.
Mycket bra Du gör inga fel som förstör och inga/enbart ett väldigt litet fåtal som stör förståelsen.
Struktur
- styckeindelning - "röd tråd" i berättelsen
Du behöver arbeta mycket mer med strukturen av din text. Tänk på det vi har pratat om i klassen med att dela in din text i fem stycken och att varje stycke har ett eget ämne.
På god väg Du gör försök till styckeindelning, men inte genomgående eller på ett tydligt sätt, där varje ämne behandlas för sig.
Okej - bra Du gör en ganska tydlig styckeindelning, men det kan finnas en viss obalans i styckena eller viss otydlighet i innehållet.
Mycket bra Du gör en tydlig indelning av din text i stycken, med inledning och avslutning. Det är lätt att följa strukturen.
Ord
- variation av ord/uttryck - lämpligt ordval i sammanhanget
Du behöver arbeta mycket mer med ditt ordförråd så att du kan variera språket när du utrycker dig. Ett bra sätt är att läsa, lyssna på ljudböcker, se film utan text (eller med engelsk textning).
På god väg Du försöker variera språket, men det förekommer många upprepningar. Det kan också förekomma en del ord som inte är passande i sammanhanget.
Okej - bra Du varierar dig ganska bra, men enstaka ord/uttryck upprepas ofta. Ibland har du ord som inte är passande i sammanhanget.
Mycket bra Du varierar ditt ordval och använder uttryck/fraser/ord som är lämpliga i sammanhanget.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: