Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samtala Svenska åk 6

Skapad 2020-12-05 20:51 i Viktoriaskolan Grundskolor
Samtal
Grundskola 6 Svenska

Samtal

I behov av stöd
E
C
A
Kommunikation
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
lyssnar inte på dina klasskompisar hela tiden
upprätthåller i viss utsträckning samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Blir ombedd av andra att svara på frågorna och svarar då, men inte självmant.
upprätthåller i relativt väl samtalet genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Svarar på frågorna självmant med enkla svar och något exempel. Ställer någon följdfråga själv.
upprätthåller samtalet väl genom att lyssna, ställa frågor eller turas om. Svar på frågorna självmant med insikt och öppet förhållningssätt. Ställer följdfrågor och vidareutvecklar egna och andras tankegångar.
Kommunikation
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
ger så korta svar att det inte förs samtalet framåt. Ger inga exempel.
för till viss del samtalet framåt ger exempel
för samtalet framåt ger exempel och ställer följdfrågor till andra.
fördjupar eller breddar samtalet ger exempel, problematiserar och ställer följdfrågor i flera led och ur flera aspekter.
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
pratar om annat
klarar i viss utsträckning att hålla sig till ämnet
klarar relativt väl att hålla sig till ämnet
klarar väl att hålla sig till ämnet
Innehåll
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
håller med utan att tala om vad du själv tycker
framför egna tanker med till viss del underbyggda resonemang
framför egna tankar med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang
framför egna tankar som fördjupar eller breddar innehållet genom väl underbyggda resonemang.
Språk
 • Sv  E 6
 • Sv  C 6
 • Sv  A 6
använder nonsensord
använder språket med viss anpassning till syfte och måttagare
använder språket med relativt god anpassning till syfte och mottagare
använder språket med god anpassning till syfte och mottagare
Helhetsbedömning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: