Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fysik - astronomi

Skapad 2020-12-07 10:29 i Observatorielundens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Fysik

En matris kopplad till en presentation om valfritt väderfenomen

Väderfenomen

  • Fy   använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  • Fy  7-9   Väderfenomen och deras orsaker. Hur fysikaliska begrepp används inom meteorologin och kommuniceras i väderprognoser.
Ännu ej nått upp till E
E
C
A
Förtydligande
Fysikaliska samanhang och begrepp
Eleven har grundläggande kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier
Eleven har mycket goda kunskaper om energi, materia, universums uppbyggnad och utveckling och andra fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Hur du beskriver ditt fenomen inom astronomin, exempelvis hur du kan förklara att det uppkommer eller påverkar oss. Även hur väl du använder begreppen.
Resonemang och påverkan
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Hur du förklarar och resonerar kring hur kunskapen om detta har för betydelse för oss människor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: