Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Massmedia

Skapad 2020-12-07 11:10 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola 1 Samhällskunskap
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Massmedia
Du förstår vad massmedia är och hur det fungerar, samt varför. Testas i både "testet" och bedömningsuppgiften.
Eleven kan översiktligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för och analysera olika samhällens organisation och samhällsförhållanden samt de bakomliggande idéerna.
Påverkan
Du förstår huruvida massmedia påverkar individer, samt samhällets grupper och strukturer. Testas i både "testet" och bedömningsuppgiften.
dra enkla slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
dra välgrundade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
dra välgrundade och nyanserade slutsatser om hur nutida samhällsförhållanden påverkar och påverkas av individer, grupper och samhällsstrukturer.
Källkritik
Du visar att du förstått vad det innebär att vara källkritisk och är källkritisk. Testas främst i bedömningsuppgiften.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra enkla reflektioner om deras relevans och trovärdighet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med viss säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
I arbetet med samhällsfrågor kan eleven med säkerhet söka, granska och tolka information från olika källor, redovisa sina källor samt göra välgrundade och nyanserade reflektioner om deras relevans och trovärdighet utifrån syftet.
Begrepp och kunskaper
Du visar att du förstått arbetsområdet, dess begrepp och teorier, bland annat. Testas i både "test" och bedömningsuppgiften.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder.
I analysen använder eleven med viss säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med enkla omdömen.
I analysen använder eleven med säkerhet samhällsvetenskapliga begrepp, teorier, modeller och metoder samt värderar dem med nyanserade omdömen.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: