Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska Lärandematris Hyllningstal ht 20

Skapad 2020-12-07 12:39 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Svenska
----->
----->
----->
Innehåll
Har ett innehåll som är tydligt och hör ihop med den/det jag ska hylla.
Jag har ett relativt tydligt innehåll som hör ihop med den/det jag ska hylla.
Jag har ett tydligt innehåll som hör ihop med den/det jag ska hylla.
Jag har ett mycket tydligt innehåll som hör ihop med den/det jag ska hylla.
Innehåll
Använder retoriska stilfigurer.
Jag har någon/några retoriska stilfigurer som jag använder på ett fungerande sätt.
Jag har någon/några retoriska stilfigurer som jag använder relativt väl.
Jag har några retoriska stilfigurer som jag använder väl genom hela talet.
Struktur
Har tydlig struktur med inledning avhandling och avslutning.
Jag har en röd tråd med inledning, avhandling och avslutning.
Jag har en tydlig röd tråd, med tydlig och lockande inledning, genomtänkt avhandling och genomtänkt avslutning.
Jag har en tydlig röd tråd med tydlig och lockande inledning, genomtänkt avhandling och genomtänkt avslutning. Jag binder ihop mitt tal på ett bra sätt.
Språk
Väljer ett passande ord och formuleringar.
Jag använder använder ett enkelt språk.
Jag använder använder ett relativt utvecklat språk med flera passande ordval och formuleringar.
Jag använder ett rikt och varierat språk med flera passande ordval och formuleringar.
Framförande
Framförande av talet.
Jag talar tydligt.
Jag talar tydligt och lagom snabbt.
Jag talar tydligt och lagom snabbt.
Framförande
Använder kroppsspråket och rösten aktivt.
Jag kan till viss del förstärka mitt tal med hjälp av rösten och kroppsspråket
Jag kan till en något högre grad förstärka mitt tal med hjälp av rösten och kroppsspråket.
Jag ger ett säkert och övertygande intryck och förstärker mitt tal med hjälp av rösten och kroppsspråk.
Publikkontakt
Är förberedd och har kontakt med publiken.
Jag är till viss del förberedd. Jag läser från mitt manus till stor del. Jag har viss ögonkontakt med publiken.
Jag är väl förberedd och vågar släppa mitt manus och tala mer fritt. Jag har relativt god ögonkontakt med publiken.
Jag är mycket väl förberedd och talar fritt under stor del av talet. Jag har god ögonkontakt med publiken.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: