Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

KEMI - Kolföreningar

Skapad 2020-12-07 17:55 i Öjersjö Storegård Partille
Grundskola 6 – 9 Kemi

Vi har undersökt kolföreningar på många sätt, genom experiment och undersökningar av olika ämnen, genom filmer och texter. Särskilt viktigt att se hur kolatomen finns i alla livets molekyler och i oss själva. Många viktiga kemiska principer: löslighet, brännbarhet, gas - vätska - fast ämne, lågans färg och hur ämnen kan bilda nya ämnen i kemiska reaktioner.
Redovisning skriftligt i prov och labbrapporter och i samtal och debatter.

Jag har en grund...
E-nivå
Jag utvecklar...
C-nivå
Jag behärskar...
A-nivå
Fakta och argument
Begrepp: atom, molekyl, grundämne, kemisk förening, kolväte, alkohol, syra, förbränning, löslighet, kemisk reaktion, kemiska formler
*Jag visar grundläggande kunskaper. *Jag känner till viktiga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag deltar i samtal och diskussioner.
*Jag visar goda kunskaper. *Jag argumenterar för ståndpunkter med hjälp av lämpliga naturvetenskapliga BEGREPP. *Jag tar del av andras argument.
*Jag visar mycket goda kunskaper. *Jag jämför och värderar olika sätt att beskriva verkligheten. *Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och andra källor.
Undersökningar
Många praktiska undersökningar.
*Jag deltar i undersökningar och redovisar resultat som bygger på mina iakttagelser. *Jag använder vanliga naturvetenskapliga verktyg och instrument. Brännare, provrör, termometer m.m. *Jag följer enkla säkerhetsregler.
*Jag ställer enkla frågor och bidrar till planering, genomförande, resultat och slutsats. *Jag redovisar genom olika typer av labbrapporter. *Jag bedömer resultatens rimlighet och föreslår förbättringar.
*Jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser, och jämför resultat med modeller och teorier. *Jag presenterar undersökningar på ett intressant och begripligt sätt. *Jag resonerar omkring felkällor.
Kretslopp och samband
Kolets kretslopp i naturen. Hur ämnens egenskaper hänger samman med deras struktur.
*Jag ger exempel på enkla kretslopp och sammanhang.
*Jag beskriver och förklarar olika kretslopp och samband.
*Jag beskriver, förklarar och generaliserar omkring komplexa kretslopp, samband och modeller.
Människan och naturen
Miljöfrågor runt olja och energianvändning. Brandfara och giftighet. Klimatpåverkan
*Jag ger exempel på hur människan påverkar natur och miljö.
*Jag resonerar omkring hur människans livsstil och resursanvändning påverkar miljö och samhälle. *Jag resonerar omkring några viktiga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
*Jag diskuterar fördelar och begränsningar hos åtgärder som bidrar till hållbar utveckling. *Jag visar förståelse för hur teori och undersökningar samverkar när ny kunskap växer fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: