Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NO - Om evolutionen och livets historia

Skapad 2020-12-07 19:05 i Öjersjö Storegård Partille
Organismer och evolution
Grundskola 6 – 9 Biologi

Under hösten har vi arbetat med Livets historia och Livets utveckling.
Hur gick det till när vår jord skapades, och när de levande organismerna uppstod?
Hur har celler och organismer utvecklats till alla levande varelser växter och djur som finns nu? Vad är och hur har fossilen bildats? Hur går utvecklingen till? Vad betyder naturligt urval? Vilka vetenskapsmän la grunden till evolutionsläran?

Nivå E
Nivå C
Nivå A
Fakta och argument
Jag känner till och använder naturvetenskapliga begrepp Jag skiljer på fakta och värderingar.
Jag argumenterar och förklarar med hjälp av naturvetenskapliga begrepp. Jag tar del av andras argument.
Jag jämför och värderar olika sätt att beskriva verkligheten. Jag läser, sammanfattar och resonerar omkring lämpliga naturvetenskapliga texter och källor.
Undersökningar
Jag deltar i undersökningar och redovisar resultat som bygger på egna iakttagelser. Jag använder vanliga naturvetenskapliga verktyg och instrument. Jag följer enkla säkerhetsregler.
Jag ställer enkla frågor och bidrar till planering, genomförande, resultat och slutsats, och redovisar detta i olika typer av labbrapporter. Jag arbetar noggrant och säkert, och föreslår förbättringar.
Jag formulerar egna frågeställningar och hypoteser, och jämför resultat med modeller och teorier. Jag resonerar omkring felkällor. Jag presenterar resultat på ett intressant och begripligt sätt.
Kretslopp och samband
Jag visar grundläggande kunskaper. Jag beskriver enkla kretslopp och samband och ger exempel på deras betydelse i olika sammanhang.
Jag visar goda kunskaper inom aktuella områden. Jag beskriver och förklarar olika kretslopp och samband. Jag ger exempel på hur modeller hänger ihop med vardagslivet.
Jag visar mycket goda kunskaper inom aktuella områden. Jag beskriver, förklarar och generaliserar omkring komplexa kretslopp, samband och modeller.
Människan och naturen
Jag ger exempel på hur människan påverkar naturen och miljön, och på åtgärder som bidrar till en hållbar utveckling. Jag känner till några viktiga naturvetenskapliga upptäckter.
Jag resonerar omkring hur människans livsstil och resursanvändning påverkar miljö och samhälle. Jag förklarar några viktiga upptäckter och deras betydelse.
Jag diskuterar fördelar och begränsningar hos åtgärder som bidrar till hållbar utveckling. Jag visar förståelse för hur teori och undersökningar samverkar när ny kunskap växer fram.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: