Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk Bedömningsmatris: Åk 9 20/21

Skapad 2020-12-08 14:05 i Stenkulan Lerum
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
F
E
C
A
Läsa
Läsa texter med flyt och välja metoder beroende av text.
Jag kan med flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Jag väljer och använder olika metoder på ett ganska bra sätt beroende på vilken typ av text jag ska läsa.
Jag kan med bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Jag väljer och använder olika metoder på ett bra sätt beroende på vilken typ av text jag ska läsa.
Jag kan med mycket bra flyt läsa skönlitteratur och faktatexter. Jag väljer och använder olika metoder på ett mycket bra sätt beroende på vilken typ av text jag ska läsa.
Läsförståelse
Sammanfatta texter och beskriva vad som händer och varför.
Jag har ganska bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag gör enkla sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett ganska bra sätt när och varför saker händer.
Jag har bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag gör utvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett bra sätt när och varför saker händer.
Jag har mycket bra läsförståelse när jag läser olika texter. Jag gör välutvecklade sammanfattningar av innehållet och beskriver på ett mycket bra sätt när och varför saker händer.
Läsförståelse
Förstå och diskutera budskap. Jämföra med egna erfarenheter och frågor om livet om omvärlden.
Jag kan förstå och diskutera tydliga budskap i olika verk på ett enkelt sätt. Jag gör det med hjälp av vad du själv har varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Jag kan förstå och diskutera tydliga budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk på ett utvecklat sätt. Jag gör det med hjälp av vad du själv har varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Jag kan förstå och diskutera dolda budskap i olika verk på ett välutvecklat sätt. Jag gör det med hjälp av vad du själv har varit med om och med hjälp av frågor om livet och omvärlden.
Litteratur
Diskutera olika verk och göra kopplingar författaren.
Jag kan på ett enkelt sätt diskutera olika verk och göra kopplingar till författaren.
Jag kan på ett utvecklat sätt diskutera olika verk och göra kopplingar till författaren.
Jag kan på ett väl utvecklat sätt diskutera olika verk och göra kopplingar till författaren.
Litteratur
Dra slutsatser kring verk och den tid det skrivits i.
Jag kan dra ganska bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Jag kan dra bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Jag kan dra mycket bra slutsatser om hur olika verk har påverkats av den tid och kultur som de skapats i.
Skriva
Skriva olika typer av texter. Anpassa språket till typ av text.
Jag kan skriva olika typer av texter med ett ganska varierat språk och jag binder ihop texten på ett enkelt sätt. Jag anpassar språket till den typ av text jag skriver och använder regler för hur man skriver på ett ganska bra sätt.
Jag kan skriva olika typer av texter med ett varierat språk och jag binder ihop texten på ett utvecklat sätt. Jag anpassar språket till den typ av text jag skriver och använder regler för hur man skriver på ett bra sätt.
Jag kan skriva olika typer av texter med ett mycket varierat språk och jag binder ihop texten på ett välutvecklat sätt. Jag anpassar språket till den typ av text jag skriver och använder regler för hur man skriver på ett mycket bra sätt.
Skriva
Skriva berättande texter innehållande gestaltningar och enkel dramaturgi.
Jag kan skriva berättande texter med enkla beskrivningar och gestaltningar. Jag bygger upp handlingen på ett enkelt sätt.
Jag kan skriva berättande texter med utvecklade beskrivningar och gestaltningar. Jag bygger upp handlingen på ett utvecklat sätt.
Jag kan skriva berättande texter med välutvecklade beskrivningar och gestaltningar. Jag bygger upp handlingen på ett välutvecklat sätt.
Söka information
Söka och sätta ihop information. Diskutera källorna och deras pålitlighet.
Jag kan söka och sätta ihop information från några källor. Jag diskuterar på ett enkelt sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Jag kan söka och sätta ihop information från flera olika källor. Jag diskuterar på ett utvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Jag kan söka och sätta ihop information från många olika källor. Jag diskuterar på ett välutvecklat sätt om informationen och källorna är pålitliga och viktiga.
Användande av information
Sätta ihop information, använda citat och källhänvisningar
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda enkla beskrivningar och förklaringar. Jag använder ett enkelt språk som hör ihop med det jag skriver om. Jag bygger upp mina texter, använder citat och källhänvisningar på ett ganska bra sätt.
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda utvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder ett utvecklat språk som hör ihop med det jag skriver om. Jag bygger upp mina texter, använder citat och källhänvisningar på ett bra sätt.
Jag kan sätta ihop information från olika källor och använda välutvecklade beskrivningar och förklaringar. Jag använder ett välutvecklat språk som hör ihop med det jag skriver om. Jag bygger upp mina texter, använder citat och källhänvisningar på ett mycket bra sätt.
Presentation
Förbereda och genomföra presentationer med hjälp av olika medier.
Jag kan på ett ganska bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med mina texter för att göra mina budskap starkare och mer levande.
Jag kan på ett bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med mina texter för att göra dina budskap starkare och mer levande.
Jag kan på ett mycket bra sätt använda bilder eller andra konstnärliga uttryck och medier tillsammans med mina texter för att göra mina budskap starkare och mer levande.
Ge omdömen och bearbeta texter
Ge enkla omdömen om hur texter är uppbyggda. Förbättra egna texter.
Jag kan ge enkla omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett enkelt sätt.
Jag kan ge utvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på utvecklat sätt.
Jag kan ge välutvecklade omdömen om innehållet i texter och hur de är uppbyggda. Jag förbättrar mina texter med hjälp av omdömen på ett väl utvecklat sätt.
Samtala
Delta i samtal och diskussioner. Motivera egna åsikter.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter framåt på ett ganska bra sätt. Jag motiverar mina åsikter på ett ganska enkelt sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter framåt på ett bra sätt. Jag motiverar mina åsikter på ett utvecklat sätt.
Jag kan ställa frågor och säga vad jag tycker om olika saker så att samtalet och diskussionen fortsätter framåt på ett mycket bra sätt. Jag motiverar mina åsikter på ett väl utvecklat sätt.
Tala
Förbereda och hålla muntliga presentationer. Anpassa budskapet till mottagaren.
Jag kan förbereda och hålla en enkel muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar ganska bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett enkelt sätt.
Jag kan förbereda och hålla en utvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar bra. Jag anpassar min redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett utvecklat sätt.
Jag kan förbereda och hålla en välutvecklad muntlig redovisning med början, innehåll och slut som fungerar mycket bra. Jag anpassar din redovisning till de som lyssnar, till budskapet och till situationen på ett väl utvecklat sätt.
Språkbruk
Kännedom om det svenska språket och dess historia samt om våra minoritetsspråk och grannspråk.
Jag kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom det svenska språket. Jag beskriver tydliga likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Jag kan föra utvecklade och till relativt väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom det svenska språket. Jag beskriver tydliga likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Jag kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om språkliga varianter inom det svenska språket . Jag beskriver tydliga likheter och skillnader mellan svenskan och andra nordiska språk.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: