Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi år 5 (NORDEN)

Skapad 2020-12-08 14:40 i Dalabergsskolan Uddevalla
Norden, hållbar utveckling och jordens yta.
Grundskola 4 – 6 Geografi
övar
enkel (fakta)
utvecklad (förståelse)
välutvecklat (analys)
Namngeografi
Geografiska lägen Kartan
Jag kan namnge alla länder och alla huvudstäder och två hav.
Jag kan namnge alla länder, alla huvudstäder, fem hav och två berg.
Jag kan namnge alla länderna, alla huvudstäderna, alla hav och tre berg.
Namngeografi
Jag kan berätta på ett enkelt sätt om länderna i Norden. Exempel: Läge, natur och befolkningstäthet.
Jag kan berätta utvecklat om länder i Norden. Exempel: Läge, natur och befolkningstäthet.
Jag kan berätta välutvecklat och göra jämförelser mellan länder i Norden. Exempel: Läge, natur, befolkningstäthet och naturtillgångar.
Befolkning
Jag kan berätta på ett enkelt sätt var människor bor i Norden, varför de bor där de bor och konsekvensen av detta.
Jag kan berätta på ett utvecklat sätt var människor bor i Norden, varför de bor där de bor och konsekvensen av detta.
Jag kan berätta på ett välutvecklat sätt var människor bor i Norden, varför de bor där de bor och konsekvensen av detta.
Jordens yta
Jag namnger fyra olika fenomen i naturen så som erosion, vindens kraft, vittring, jordskred, vulkanutbrott, glaciär.
Jag namnger minst fem olika fenomen i naturen så som erosion, vindens kraft, vittring, jordskred, vulkanutbrott, glaciär. Jag visar hur dessa fenomen uppkommit av naturens krafter. Jag skiljer på uppbyggande och nedbrytande krafter av jordytan.
Jag namnger olika fenomen i naturen så som erosion, vindens kraft, vittring, jordskred, vulkanutbrott, glaciär. Jag visar hur dessa fenomen uppkommit av naturens krafter. Jag skiljer på uppbyggande och nedbrytande krafter av jordytan. Jag kan visa mina kunskaper om hur jordens plattor rör sig och vilka konsekvenser detta medför.
Jordskalv
Jag kan på ett enkelt sätt berätta varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra. Jag ger en förklaring till varför människor trots faran för jordskalv bor där de bor.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra. Jag ger två förklaringar till varför människor trots faran för jordskalv bor där de bor.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta varför jordskalv är vanliga på vissa platser på jorden, men inte på andra. Jag ger fler än två förklaringar till varför människor trots faran för jordskalv bor där de bor.
Begrepp
Jag kan använda geografiska begrepp på ett enkelt sätt.
Jag kan använda geografiska begrepp på ett utvecklat sätt
Jag kan använda geografiska begrepp på ett välutvecklat sätt.
Miljö
Val och prioriteringar i vardagen. Hållbar utveckling.
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om saker som jag gör i vardagen som kräver energi/el. Jag kan ge ett förslag på hur jag kan göra annorlunda för att minska mitt användande av energi/el.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta om saker som jag gör i vardagen som kräver energi/el. Jag kan ge minst två förslag på hur jag kan göra annorlunda för att minska mitt användande av energi/el.
Jag kan på ett välutvecklat sätt berätta om saker som jag gör i vardagen som kräver energi/el. Jag kan ge flera förslag på hur jag kan göra annorlunda för att minska mitt användande av energi/el.
Miljö
Hållbar utveckling
Jag kan ge ett exempel på förnybara och icke förnybara energikällor. Exempel: solenergi, vindkraft, olja och kärnkraft.
Jag kan ge tre exempel på förnybara och icke förnybara energikällor. Exempel: solenergi, vindkraft, olja och kärnkraft.
Jag kan ge flera exempel på förnybara och icke förnybara energikällor. Exempel: solenergi, vindkraft, olja och kärnkraft.
Kultur - och naturlandskap
Jag kan på ett enkelt sätt berätta vad ett kultur - och naturlandskap är.
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta vad ett kultur - och naturlandskap är. Samt deras utmärkande drag och utbredning.
Jag kan på ett välutvecklat sätt berätta vad ett kultur - och naturlandskap är. Samt deras utmärkande drag och utbredning.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: