Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa år 3

Skapad 2020-12-08 15:27 i Björkhagsskolan Falun
Grundskola 1 – 3 Idrott och hälsa

Följande matris används för att ge en överskådlig bild av elevens förmågor i relation till arbetsområden i ämnet idrott och hälsa för år 1-3.
De gröna området markerar var eleven befinner sig på för utvecklingsnivå idag. Om vissa fält inte är ifyllda kan det bero på att inte området ännu har behandlats eller är under pågående process.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att...

 • Idh   röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
 • Idh   planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil,
 • Idh   genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer, och
 • Idh   förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.
Delmål 1
Delmål 2
Delmål 3
Idrott & Lekar
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag deltar i rörelseaktiviteter såväl inomhus som utomhus. Jag tar ansvar för mig själv vid lekar och spel.
Jag börjar visa hänsyn till andra i gruppen vid olika lekar och spel. Jag börjar hantera med- och motgångar
Jag följer gemensamma regler och kan samspela med lagkamrater. Jag kan hantera med- och motgångar. Jag deltar aktivt i spel och lekar.
Dans & Rörelse
 • Idh  1-3
Jag kan röra mig fritt till musik. Jag kan härma enkla rörelser till musik
Jag kan delta i och utföra enkla danser och rörelser till musik.
Jag kan röra mig till musik och följa takt och rytm.
Motorisk träning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska grundformerna, t.ex. springa, hoppa och klättra
Jag deltar i övningar som tränar de grovmotoriska sammansatta grundformerna i t.ex. redskapsbana och lekar. Jag kan utmana mina motoriska färdigheter. (Vågar prova något nytt)
Jag kan kontrollera den egna kroppen bra i rörelse och behärskar olika motoriska sammansatta grundformer
Simning
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag har deltagit i vattenvaneövningar.
Jag kan simma 25 meter bröst, 10 meter rygg och flyta 30 sek.
Jag kan simma 200 meter varav 50 meter på rygg.
Hälsa
 • Idh
 • Idh
 • Idh  1-3
Jag kan på ett enkelt sätt berätta hur jag upplever olika rörelseaktiviteter.
Jag kan berätta hur jag upplever olika rörelseaktiviteter (t.ex. Jag är trött och svettig) samt enkelt beskriva skillnaden på en sund och osund livsstil.
Jag kan reflektera och använda givna ord och begrepp för att beskriva mina upplevelser av olika rörelseaktiviteter. (tex. Jag är trött och svettig. Jag har ansträngt mitt hjärta och mina muskler). Jag kan förklara hur jag ska äta och röra på mig för att få en hälsosam livsstil.
Orientering
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan använda mig av enkla kartskisser t.ex. skattkartor och enkla skolgårdskartor.
Jag har kännedom om väderstrecken och kartans färger samt känner till några karttecken.
Jag förstår de vanligaste karttecknen och kan orientera mig och hitta i närmiljön genom att använda karta.
Friluftsliv
 • Idh
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
 • Idh  1-3
Jag kan till viss del använda lämplig klädsel vid friluftsliv och ute-verksamhet. Jag känner till allemansrätten.
Jag har kännedom om och kan använda lämplig klädsel/utrustning vid friluftsliv och ute-verksamhet. Jag känner till principerna för allemansrätten.
Jag visar hänsyn mot naturen och använder lämplig klädsel/utrustning vid natur- och ute-vistelser.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: