Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SO åk 1-3

Skapad 2020-12-09 09:35 i Långareds skola Alingsås
Matris för SO skolår 1-3 nedbrutet ämnesvis.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Matrisen visar det som du ska kunna när du lämnar skolår 3.
Matrisen är uppbyggd så att det centrala innehållet visas till vänster och kunskapskravet visas i rutorna till höger.

Att leva tillsammans
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
Normer och regler. - samtala om regler och normer. - ge exempel på varför dessa behövs.
Att flytta. - några orsaker till varför människor flyttar. - ge exempel på vad en flytt kan innebära för ett barn eller en familj.
Trafik. - identifiera riskfyllda platser i närområdet. - ge exempel på hur risker kan minskas i trafiken.
Livsfrågor. - samtala om elevnära livsfrågor.
Att leva i närområdet
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
Närmiljö. - beskriva hur natur och miljö påverkar var du bor och arbetar. - ange några viktiga samhällsfunktioner i området. - ge exempel på yrken och verksamheter i närområdet.
Varor och tjänster. - beskriva några olika betalningsformer. - berätta om vad några vanliga varor och tjänster kan kosta.
Religion i närområdet. - beskriva några platser för religionsutövning. - samtala om kristendomens roll i skolan och hemorten förr i tiden.
Hemortens historia. - jämföra förr och nu i området. - viktiga platser.
Att leva i världen
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
Mänskliga rättigheter. - grundläggande mänskliga rättigheter. - samtala om barnkonventionen.
Hållbar utveckling. - samtala om miljöfrågor utifrån sin vardag så som ex. trafik, mat och energi. - förklara vad hållbar utveckling innebär och hur man kan bidra till det.
Människans historia. - iaktta spår av forntiden i naturen och språket. - ge exempel på människans levnadsvillkor och viktiga händelser. Ex. Lucy, sten- brons- och järnåldern. - i viss utsträckning redogöra för dessa kronologiskt.
Religioner. - ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från kristendomen, islam och judendomen. - redogöra för innehållet ur några bibliska berättelser. - redogöra för gudar och hjältar ur antik och nordisk mytologi.
Världen. - namnge de olika världsdelarna, samt beskriva läge och storleksordning på dessa. - beskriva, för eleven, betydelsefulla platser.
Att undersöka verkligheten
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
 • Ge   3
Möten. - beskriva hur möten organiseras och genomförs. - delta i ex. klassråd.
Samtal och information. - samtala om elevnära samhällsfrågor. - framföra synpunkter, ge kommentarer och ställa frågor. - ta del av enkel information ur olika medier.
Informationssökning. - genomföra enkla intervjuer. - genomföra enkla observationer och mätningar. - göra enkla sammanställningar där resultatet klart framgår.
Nyckelord och terminologi i SO. - korrekt använda orden karta, jordglob och väderstreck. - rumsliga begrepp.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: