👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Webbserverprogrammering

Skapad 2020-12-09 09:51 i Berzeliusskolan gymnasium Linköping
Kursmatris för wesweb01 och wesweb02
Gymnasieskola 3 Webbserverprogrammering

Vi läser kurs 1 och 2 samtidigt i webbserverprogrammering och därför har jag skapat en kombinerad matris.

Beskriva

E
C
A
Beskriva
Båda kurserna
Eleven redogör översiktligt för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster.
Eleven redogör utförligt för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster.
Eleven redogör utförligt och nyanserat för de tekniker som möjliggör dynamiska webbplatser och webbtjänster.

Planera

E
C
A
Planera
Båda kurserna
Eleven gör en enkel projektplan för en tänkt webbapplikation. I projektplanen beskriver eleven översiktligt applikationens funktion.
Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt webbapplikation. I projektplanen beskriver eleven utförligt applikationens funktion och arkitektur.
Eleven gör en genomarbetad projektplan för en tänkt webbapplikation. Vid behov reviderar eleven planen. I projektplanen beskriver eleven utförligt och nyanserat applikationens funktion, arkitektur och mjukvarugränssnitt.

Utveckla

E
C
A
Självständighet
Båda kurserna
Utifrån projektplanen utvecklar eleven i samråd med handledare
Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare
Utifrån projektplanen utvecklar eleven efter samråd med handledare
Separation
Båda kurserna
[Eleven utvecklar] produkten där presentations­logiken huvudsakligen är skild från produktens övriga logik.
[Eleven utvecklar] produkten där presentations­logiken huvudsakligen är skild från produktens övriga logik.
[Eleven utvecklar] produkten där presentations­logiken huvudsakligen är skild från produktens övriga logik.
Objektorientering
Kurs 2
Produkten är i begränsad utsträckning skapad med objektorienterad eller funktionell programmering.
Produkten är i omfattande utsträckning skapad med objektorienterad eller funktionell programmering och uppvisar användning av ett eller flera enkla designmönster.
Läsbarhet (1)
Kurs 1
I arbetet utvecklar eleven kod som i begränsad utsträckning är läsbar och översiktligt kommenterad.
I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är översiktligt kommenterad.
I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är utförligt kommenterad.
Läsbarhet (2)
Kurs 2
I arbetet utvecklar eleven kod som är läsbar och översiktligt kommenterad.
I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är utförligt kommenterad.
I arbetet utvecklar eleven kod som följer en given kodningsstandard och är utförligt och nyanserat kommenterad.
Funktionalitet (1)
Kurs 1
Applikationen uppvisar enkel funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering
Applikationen uppvisar funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering
Applikationen uppvisar funktionalitet med ett språk för webbserver­programmering för att driva en helt databaserad webbplats eller en jämförbart avancerad produkt
Funktionalitet (2)
Kurs 2
Produkten uppvisar enkel funktionalitet med ett eller flera språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett enkelt informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via någon webbtjänst.
Produkten uppvisar funktionalitet med ett eller flera språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett enkelt informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via några webbtjänster.
Produkten uppvisar funktionalitet med ett eller flera språk för webbserver­programmering och tillhandahåller ett informations­hanterings­system som också hämtar eller lämnar data via flera webbtjänster.
Datalagring (1)
Kurs 1
[produkten har] en enkel lösning för datapersistens mellan sidvisningar.
[produkten har] en enkel lösning för permanent datalagring.
[produkten har] en lösning med viss komplexitet för permanent datalagring.
Datalagring (2)
Kurs 2
Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring.
Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring och eleven utför en enkel optimering av denna.
Dessutom tillhandahåller produkten någon lösning för permanent datalagring och eleven utför en optimering av denna.
Kvalitet (1)
Kurs 1
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med hjälp av några tester.
Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis. Detta kontrollerar eleven med hjälp av flera tester, även manuella.
Kvalitet (2)
Kurs 2
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis, vilket eleven kontrollerar med begränsade tester.
Produkten är av tillfredsställande kvalitet och följer etablerad god praxis, vilket eleven kontrollerar med automatiserade tester.
Produkten är av god kvalitet och följer etablerad god praxis, vilket eleven kontrollerar med omfattande automatiserade och manuella tester.

Dokumentera

E
C
A
Dokumentera
Båda kurserna
När arbetet är utfört gör eleven en enkel dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med enkla omdömen sitt arbete och resultat.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann dokumentation av de moment som har utförts samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat.
När arbetet är utfört gör eleven en noggrann och utförlig dokumentation av de moment som har utförts med koppling till generella principer och testresultat samt utvärderar med nyanserade omdömen sitt arbete och resultat samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras.

Säkra

E
C
A
Säkra
Båda kurserna
Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar någon åtgärd för att förhindra att denna utnyttjas.
Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar några åtgärder för att förhindra att dessa utnyttjas.
"Eleven identifierar hot och sårbarheter mot produkten och vidtar flera åtgärder för att förhindra att dessa utnyttjas. Dessutom kontrollerar eleven produktens säkerhet med några tester. "

Terminologi

E
C
A
Terminologi
Båda kurserna
När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet enkel terminologi.
När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med viss säkerhet terminologi.
När eleven kommunicerar med andra använder hon eller han med säkerhet terminologi.