Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Biologi Torp åk 6

Skapad 2020-12-09 10:05 i Torpskolan Lerum
Bedömningsmatris i Biologi utifrån kunskapskraven för år 4-6 i LGR 11.
Grundskola 6 Biologi

Naturvetenskapen har sitt ursprung i människans nyfikenhet och behov av att veta mer om sig själv och sin omvärld. Kunskaper i biologi har stor betydelse för samhällsutvecklingen inom så skilda områden som hälsa, naturbruk och miljö. Med kunskaper om naturen och människan får människor redskap för att påverka sitt eget välbefinnande, men också för att kunna bidra till en hållbar utveckling.

Förmåga att använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning

Har ännu ej nått E-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med viss anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med relativt god anpassning till sammanhanget.
Kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade resonemang om informationens och källornas användbarhet. Kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med god anpassning till sammanhanget

Förmågan att genomföra systematiska undersökningar i biologi

Har ännu ej nått E-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då enkla resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt bidrar till att ge förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra enkla dokumentationer av sina undersökningar i text och bild
Kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då utvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som efter någon bearbetning kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra utvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
Kan genomföra enkla fältstudier och andra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån. Kan i arbetet använda utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt. Kan jämföra sina och andras resultat och för då välutvecklade resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ger förslag som kan förbättra undersökningen. Kan dessutom göra välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

Förmågan att använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband

Har ännu ej nått E-nivå
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp. Kan i enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet relatera till några samband i människokroppen. Kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Kan dessutom berätta om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp. Kan i utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet relatera till några samband i människokroppen. Kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Kan dessutom berätta om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp. Kan i välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet relatera till några samband i människokroppen. Kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband. Kan dessutom berätta om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer. Kan också berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: