Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ojos Gitanos - Presentación

Skapad 2020-12-09 13:27 i Väskolan Kristianstad
Grundskola 7 – 9 Moderna språk - språkval
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Att prata och beskriva på spanska
Du kan prata om boken på spanska med ord och meningar som är enkla och begripliga och ganska passande till temat
Du kan prata om boken på spanska med ord och meningar som är enkla men ganska tydliga och någorlunda sammanhängande. Det är också relativt passande till temat
Du kan prata om boken på spanska med ord och meningar som är enkla, för det mesta tydliga och för det mesta sammanhängande. Det är också passande till temat

Rubrik 1

Att prata och beskriva på spanska
  • M2   förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  • M2   formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  • M2  4-9   Berättelser och annan fiktion även i talad eller dramatiserad form samt sånger och dikter.
  • M2  4-9   Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  • M2  E 9   Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  • M2  E 9   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  • M2  C 9   Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  • M2  C 9   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande.
  • M2  A 9   Eleven kan välja bland texter och talat språk av enkel karaktär och från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
  • M2  A 9   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: