Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mekanik

Skapad 2020-12-09 14:26 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 7 – 9 Fysik
E
C
A
Krafter
Du använder rätt enhet när du beskriver krafter och skiljer kraft och tyngd från massa. Du beskriver friktion, gravitation, motkrafter, tyngdpunkt och stödyta när du förklarar vad som påverkar ett föremål och ritar ut dem med pilar. Du ger några exempel på hur krafter påverkar oss i vardagliga situationer.
Du förklarar varför friktion och motkrafter är olika stora beroende på situationen. Du förklarar att det är skillnad i gravitationskraftens styrka från olika planeter, månar och stjärnor. Du beskriver hur det är möjligt att hitta ett föremåls tyngdpunkt och hur stödytan spelar roll för ett föremåls stabilitet. Du beskriver krafter som påverkar ett föremål genom att rita ut tydliga kraftpilar och tänker då på deras placering, riktning och storlek. Du förklarar vilka krafter som spelar roll för olika vardagliga situationer med hjälp av fysikens begrepp.
Du beskriver hur friktion och motkrafter används och påverkas av massa, material och omständigheter. Du förklarar hur massa och avstånd spelar roll för gravitationskraftens styrka. Du beskriver hur både tyngdpunkt och stödyta används för olika lösningar i vardagen och tekniken. Du förklarar tydligt och med rätt begrepp varför olika krafter spelar olika stor roll i olika situationer och hur krafter både kan vara till hjälp och vara hinder.
Rörelse och Newtons lagar
Du gör enkla hastighetsberäkningar. Du använder begreppen tröghet, acceleration och retardation för att beskriva rörelser.
Du förklarar vad en likformig rörelse innebär. Du beskriver hur förändringar i rörelser hör ihop med krafter.
Du drar slutsatser om vilka krafter som påverkar rörelser som inte är likformiga. Du kan beskriva hur en rörelse kommer förändras på grund av olika krafter
Praktiska undersökningar
Du arbetar med undersökningar på ett säkert sätt och beskriver resultatet. Du kan förklara om resultatet är rimligt och ge något exempel på hur undersökningen kan göras bättre.
Du arbetar på ett sätt som gör dina resultat tydliga och säkra. Du drar slutsatser om vad resultaten betyder och kan förklara vad som gör undersökningen bättre
Du arbetar genomtänkt och effektivt med undersökningar. Du drar slutsatser om resultaten som motiveras tydligt och kan beskriva flera undersökningar som kan göras för att undersöka liknande saker.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: