Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ugglums skola moderna språk åk 6 (HT20)

Skapad 2020-12-09 15:49 i Ugglums skola Partille
Denna termin har vi arbetat med att skapa ett grundläggande vokabulär på franska, t.ex. att räkna, färger och att kunna samtala lite grann om saker som ens ålder, vad man heter och var man bor.
Grundskola 6 Moderna språk - språkval

Denna termin har vi arbetat med att skapa ett grundläggande vokabulär på franska, t.ex. att räkna, färger och att kunna samtala lite grann om saker som ens ålder, vad man heter och var man bor.
Bedömning har skett inom två förmågor: läsförståelse och tala/samtala.

F
E
C
A
Lyssna - reception
Förstå och tolka innehållet i talat språk
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i tydligt talat, enkelt språk i långsamt tempo om välbekanta ämnen.
Visa att man har förstått innehållet i talat språk
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda språkliga strategier för att förstå talat språk
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven använda sig av någon strategi för lyssnande.
Läsa - reception
Förstå och tolka innehållet i olika slags texter
Eleven kan förstå vanliga, enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå enkla ord och fraser i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i korta, enkla texter om välbekanta ämnen.
Visa att man har förstått innehållet i olika slags texter
Eleven visar sin förståelse genom att i mycket enkel form kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Använda språkliga strategier för att förstå olika slags texter
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven använda sig av någon strategi för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i texterna kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för läsning.
Tala - produktion, interaktion
Formulera sig och kommunicera i tal
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Använda språkets strategier för att göra sig förstådd
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i (den muntliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i (den muntliga) interaktionen.
Skriva - produktion
Formulera sig och kommunicera i skrift
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och i huvudsak begripligt med enstaka vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig mycket enkelt och begripligt med vanliga ord och fraser.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med vanliga ord och fraser.
Använda språkets strategier för att göra sig förstådd
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enstaka enkla problem i (den skriftliga) interaktionen..
Dessutom kan eleven använda sig av någon strategi som löser enkla problem i (den skriftliga) interaktionen.
Dessutom kan eleven använda sig av några strategier som löser enkla problem i (den skriftliga) interaktionen.
Kultur - Vardagsliv, levnadssätt
Reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika delar av världen där språket används
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i mycket enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Eleven kommenterar i enkel form några företeelser i olika sammanhang och områden där språket används.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: