Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris för Berättande text (långsiktiga mål)

Skapad 2020-12-09 15:59 i Södertälje Friskola AB Grundskolor
Grundskola 1 – 3 Svenska

Matris för din egen berättelse

Bedömningsaspekter

--->
--->
--->
--->
Upplägg händelseförlopp
Du kan med handledning skriva en text med händelseförlopp
Du skriver en text med enklare händelseförlopp
Du skriver en text som har ett utvecklat händelseförlopp. Tankegångar finns som kan följas
Du skriver en text som har ett välutvecklat händelseförlopp. Tankegångarna är ordnade och knutna till varandra samt för berättelsen framåt.
Innehåll miljöbeskrivning
Du kan med handledning skriva en text som innehåller miljöbeskrivningar
Du kan skriva en text som innehåller enkla miljöbeskrivningar
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade miljöbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade miljöbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet
Personbeskrivning
Du kan med handledning skriva en text som innehåller personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som innehåller enkla personbeskrivningar.
Du kan skriva en text som visar prov på utvecklade personbeskrivningar
Du kan skriva en text som visar på säkerhet i att göra välutvecklade personbeskrivningar som vävs in i händelseförloppet
Meningsbyggnad
Du kan skriva en text med enkel meningsbyggnad
Du kan skriva en text med god meningsbyggnad
Du kan skriva en text med utvecklad meningsbyggnad.
Du kan skriva en text med välutvecklad meningsbyggnad.
Ordförråd
Du kan skriva en text med enkelt ordförråd.
Du kan skriva en text med gott ordförråd.
Du kan skriva en text med utvecklat ordförråd.
Du kan skriva en text med välutvecklat ordförråd.
Bearbeta text ge respons
Du kan ta del av en text och ge enkel respons, till exempel bra – dåligt, utan motivering.
Du kan ta del av en text och ge enkel respons med motivering.
Du kan ta del av en text och ge konstruktiv respons som kan höja delar av textens kvalité.
Du kan ta del av en text och ge konstruktiv respons som kan höja textens kvalité i helhet.
Bearbeta text utifrån respons
Du kan med handledning utifrån respons bearbeta texten.
Du kan utifrån respons göra enklare bearbetningar av texten.
Du kan utifrån respons göra utvecklade bearbetningar av texten.
Du kan utifrån respons göra välutvecklade bearbetningar av texten
Använda skiljetecken rätt (punkt,utropstecken, frågetecken,talstreck)
Du använder skiljetecken på ett delvis fungerande sätt.
Du använder skiljetecken på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder skiljetecken på ett väl fungerande sätt.
Du använder skiljetecken på ett mycket väl fungerande sätt.
Kunna följa de vanligaste stavningsreglerna
Du behärskar de grundläggande stavningsreglerna med en viss säkerhet.
Du behärskar de grundläggande stavningsreglerna med en relativt god säkerhet.
Du behärskar de grundläggande stavningsreglerna med en god säkerhet.
Du behärskar de grundläggande stavningsreglerna med en mycket god säkerhet.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: