Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Filmsammanfattning - Matilda

Skapad 2020-12-09 20:16 i Fjälkinge skola Kristianstad
Bedömningsmatris Engelska: Skriva
Grundskola 7 – 9 Engelska

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Bedömningsmatris Engelska: Skriva

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Innehåll
Innehållet är så pass kortfattat att en bedömning av förmågan skriva är svår att göra.
Innehållet är ganska kortfattat, men är enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Innehållet är relativt varierat, relativt tydligt och relativt samman-hängande.
Innehållet är relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Vokabulär/ordförråd
Använder ett enkelt begränsat ordförråd.
Använder ett relativt enkelt ordförråd men försöker variera sig.
Använder ett varierat ordförråd, till viss del anpassat till uppgiften.
Använder ett avancerat och varierat ordförråd som passar uppgiften.
Grammatik
Texten visar stora brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör läsningen.
Texten har en del brister i tillämpningen av grammatiska regler. Stör till viss del läsningen.
Texten har en del grammatiska fel som inte stör läsningen.
Texten har få eller inga grammatiska fel.
Stavning
Stavningen i texten brister på sådant sätt att det stör förståelsen.
Stavningen i texten är relativt korrekt men kan ibland störa förståelsen.
Texten innehåller en mindre mängd stavfel som inte stör förståelsen.
Texten har inga eller enstaka stavningsfel.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: