Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Eng 8 Speaking Assignment, A Presentation of a Photograph of something American

Skapad 2020-12-09 22:47 i Fågelskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 8 Engelska

Bedömning av en muntlig presentation av ett egenvalt foto som skildrar något amerikanskt såsom en känd politiker/artist, något känt ställe eller någon känd maträtt.

PRESENTATION

1
2
3
Presentationens omfång och innehåll
Din presentation är kort och innehållet är ganska ytligt. Du visar en del historiska kunskaper.
Din presentation är tillräckligt lång och har ett relevant innehåll med ett visst djup och ämnesrelevans.
Din presentation är intresseväckande och omfattande med bra djup och ämnesrelevans.
Anpassning till syfte och mottagare
Du anpassar i viss mån din presentation till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet.
Du anpassar din presentation på ett bra sätt till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet genom goda förklaringar.
Du anpassar i hög utsträckning din presentation till uppgiftens syfte och lyssnarnas kunskap i ämnet genom att t.ex. ge omfattande och tydliga förklaringar.
Struktur
Du följer mallen till viss del. Innehållet är inte så sammanhängande men budskapet går fram.
Du följer mallen väl. Innehållet är ganska välstrukturerat och därmed går budskapet lätt fram.
Du följer mallen mycket väl. Innehållet är välstrukturerat och därmed blir budskapet mycket tydligt.
Språkbehandling
Du använder enkla ord och fraser för att få fram det du vill säga. Du kan tala ganska sammanhängande.
Du kan uttrycka dig ganska varierat, tydligt och sammanhängande.
Du använder ett varierat språk för att uttrycka det du vill eller behöver säga.
Uttal och intonation
Uttal och intonation är mycket påverkade av annat språk.
Uttal och intonation är i viss mån påverkade av annat språk.
Uttal och intonation är i stort sett korrekta.
Röststyrka/tydlighet
Du talar ganska tyst men begripligt.
Du talar hörbart och ganska tydligt.
Du talar hörbart och mycket tydligt.
Tempo
Du talar begripligt men i olämpligt tempo.
Du talar i ganska välanpassat tempo.
Du talar i ett välanpassat tempo.
Stöd av anteckningar
Du behöver mycket stöd av dina anteckningar och läser innantill.
Du använder dina anteckningar på ett bra sätt och talar ganska fritt med visst flyt.
Du använder dina anteckningar på ett effektivt sätt och talar fritt med flyt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: