Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Konsthistoria och parafras åk 7

Skapad 2020-12-10 08:48 i Stadsparksskolan Partille
Matris kopplad och omskriven för att passa arbetsområdet.
Grundskola 7 Bild

Utveckla idéer

Vi tittar på inspirationsbilder och pratar och tolkar tillsammans om bildens innehåll och funktion. Du använder presenterade bilder eller egenhittade bilder som inspirationsmaterial för ditt skissarbete.
  • Bl  7-9   Återanvändning av bilder, material och föremål i eget bildskapande, till exempel i installationer.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Utveckla idéer
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.

Framställa bilder

Du gör en skiss på din idé baserat på vilken typ av berättande eller informativ bild vi jobbar med just nu. Du skriver ett syfte med din bild, dvs vad bilden har för SYFTE eller funktion.
  • Bl  7-9   Framställning av berättande informativa och samhällsorienterande bilder om egna erfarenheter, åsikter och upplevelser.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Framställa bilder
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.

Tekniker, verktyg & material

Du använder dig av olika tekniker, material och verktyg i ditt praktiska arbete. Du testar hur olika tekniker, material och verktyg passar för just ditt arbete och väljer hur du lägger upp ditt arbete med vald teknik.
  • Bl  7-9   Material och verktyg för två- och tredimensionellt arbete och hur dessa kan användas för bestämda syften.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tekniker, verktyg & material
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt och prövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt och prövar och omprövar då hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt och prövar och omprövar då systematiskt hur dessa kan kombineras för att skapa olika uttryck.

Kombinera bildelement

Du prövar olika sätt att komponera din bild innan du väljer det som passar bäst för ditt uttryck. Du tänker på att använda "KONSTENS GRUNDER" i din bild.
  • Bl  7-9   Former, färger och bildkompositioner samt deras betydelsebärande egenskaper och hur dessa kan användas i bildskapande arbete.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Kombinera bildelement
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven former, färger och bildkompositioner på ett väl fungerande sätt.

Formulera & välja handlingsalternativ

Du försöker i så stor utsträckning det är möjligt lösa ditt praktiska och teoretiska arbete självständigt och själv komma på hur du ska lösa problem som du stöter på.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Formulera & välja handlingsalternativ
Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som leder framåt.

Ge omdömen av arbetet

Du reflekterar över hur ditt praktiska arbete har gått. När du reflekterar över ditt praktiska arbete beskriver du ditt verks: UTTRYCK (ett känsloinnehåll ex. harmonisk, melankolisk, etc.), INNEHÅLL (de delar i verket skapar detta uttryck, ex färger, former etc.), FUNKTION (syftet med ditt verk, ex väcka känslor, informera, göra reklam etc.) KVALITET (din upplevelse av om det blev som du tänkt dig)
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Ge omdömen av arbetet
Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och visar då på enkla samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på förhållandevis komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.
Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och visar då på komplexa samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalitet i bildarbetet.

Beskriva

När du beskriver om dina egna eller andras verks UTTRYCK, FUNKTION och INNEHÅLL använder du ämnesspecifika begrepp som vi pratat om under kursen eller som hittar i en gemensam begreppslista.
  • Bl  7-9   Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  • Bl  7-9   Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Beskriva
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett enkelt sätt med viss användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett utvecklat sätt med relativt god användning av ämnesspecifika begrepp.
Dessutom beskriver eleven bildernas och verkens uttryck, innehåll och funktion på ett välutvecklat sätt med god användning av ämnesspecifika begrepp.

Tolka, resonera & koppla

När du skriver om ditt eget verk och/eller de verk som du använt som inspiration och/eller de verk som vi pratat om under arbetsområdet kan du förklara vilken FUNKTION verken fyller/fyllt i sitt sammanhang. Utgå från dig själv och vidga dina resonemang genom att koppla in andra konstverk och hur världen har påverkat konstverket eller om välden påverkats av konstverket.
  • Bl  7-9   Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  • Bl  7-9   Samtida konst- och dokumentärbilder samt konstverk och arkitektoniska verk från olika tider och kulturer i Sverige, Europa och övriga världen. Hur bilderna och verken är utformade och vilka budskap de förmedlar.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Tolka, resonera & koppla
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.
Eleven kan tolka såväl samtida som historiska bilder och visuell kultur och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang med kopplingar till egna erfarenheter, andra verk och företeelser i omvärlden.

Presentera bilder

Du kan sätta ord på hur ditt arbete är kopplat till det övergripande syftet med din bild (det du formulerade i din skiss). Du blir klar i tid och lämnar in både ditt PRAKTISKA arbete och ditt TEORETISKA arbete.
  • Bl  7-9   Presentationer av eget bildskapande.
E-nivå
C-nivå
A-nivå
Presentera bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: