Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsstöd Avstämning A, Läsa & Skriva - Obligatorisk

Skapad 2020-12-10 11:24 i Västra Berga skola Helsingborg
Obligatoriskt bedömnigsstöd i Läs- och skrivutveckling för elever i grundsärskolans åk 1. Del 1 (av 3).
Grundsärskola 1 Svenska

Avstämning A. Läsa & Skriva

Varje delmoment ska följas upp av en kommentar längst ner.
"Eleven visar genom att..."

Eleven visar intresse för och deltar i aktiviteter där texter ingår samt deltar i samtal om elevnära ordbilder, bilder och symboler.
Uppmärksamma och notera om eleven...
1. känner igen några elevnära ordbilder i närmiljön.
2. börjar visa förståelse för att ordbilder, bilder och elevnära symboler som skyltar, smileys (emoticons) och logotyper i vardagen har ett innehåll genom att delta i samtalen om dem.
3. visar intresse [1] för berättande och högläsning.
4. visar intresse för innehållet i några elevnära texter (berättande och fakta) genom att delta i samtal [2] om detta.

[1. visa intresse – utifrån den enskilda elevens uttryckssätt, se Lärarinformation s. 4] [2. delta i samtal – delta i kommunikation, se Lärarinformation s. 4–5] Skriv "Eleven visar genom att..." tillsammans med siffran på området som bedömts i en kommentar nedan.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: