Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mjöl utan tillsatser/Skådebröd 20-21

Skapad 2020-12-10 16:17 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Bageri- och konditorikunskap

På väg mot
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper

Skådebröd

Yrkesmässig tillverkning av bröd och bakverk inom valt specialområde. Tillverkningens trender och utveckling inom valt specialområde. Utseende inom valt specialområde. Utformning av recept och arbetsbeskrivningar inom valt specialområde. Ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillverkning och förvaring. Hygien och hygienbestämmelser. Ergonomi och ergonomiska riskfaktorer i arbetet. Arbetsmiljö och säkerhet. Förändringar av bröd, bakverk och brödkultur i allmänhet och inom valt specialområde genom historien och i olika kulturer.
På väg mot
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmåga 1
Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av bröd och bakverk
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av bröd och bakverk
Eleven planerar och organiserar tillverkning av bröd och bakverk
Förmåga 2
Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med visst handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften
Förmåga 3
Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med säkerhet sådana
Förmåga 5
Förmåga att välja och hantera råvaror.
Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Eleven kombinerar med säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Förmåga 7
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Förmåga 8
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Förmåga 9
Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Förmåga 10
Kunskaper om bröd, bakverk och konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver översiktligt bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver utförligt bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.

Surdegsbröd

Yrkesmässig tillverkning av bröd och bakverk inom valt specialområde. Tillverkningens trender och utveckling inom valt specialområde. Utseende och smak inom valt specialområde. Utformning av recept och arbetsbeskrivningar inom valt specialområde. Ekonomiska konsekvenser vid val och inköp av råvaror samt vid tillverkning och förvaring. Paketering och märkning av bröd och bakverk. Hygien och hygienbestämmelser. Ergonomi och ergonomiska riskfaktorer i arbetet. Arbetsmiljö och säkerhet. Förändringar av bröd, bakverk och brödkultur i allmänhet och inom valt specialområde genom historien och i olika kulturer.
På väg mot
Godtagbara kunskaper
Goda kunskaper
Mycket goda kunskaper
Förmåga 1
Förmåga att planera och organisera tillverkning av bröd, bakverk och konditoriprodukter.
Eleven planerar och organiserar i samråd med handledare tillverkning av bröd och bakverk
Eleven planerar och organiserar efter samråd med handledare tillverkning av bröd och bakverk
Eleven planerar och organiserar tillverkning av bröd och bakverk
Förmåga 2
Förmåga att tillverka olika produkter utifrån trend och tradition samt använda och vårda lämpliga redskap, maskiner och annan utrustning.
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med visst handlag tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften.
genomför arbetet metodiskt, hantverksmässigt och inom givna tidsramar. I sitt arbete använder eleven med mycket gott handlag vanliga tillverkningsmetoder, redskap, maskiner och annan utrustning som är lämpliga för uppgiften
Förmåga 3
Färdigheter i att arbeta utifrån recept och arbetsbeskrivningar.
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med viss säkerhet sådana
Eleven följer recept och arbetsbeskrivningar samt konstruerar med säkerhet sådana
Förmåga 4
Färdigheter i att utföra receptberäkningar och ekonomiska kalkyler.
I arbetet utför eleven ekonomiska kalkyler, redogör översiktligt för samband mellan råvaror, kvalitet och pris samt fastställer produktens pris.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
I arbetet utför eleven enkla ekonomiska kalkyler och redogör för ekonomiska konsekvenser av olika val av råvaror.
Förmåga 5
Förmåga att välja och hantera råvaror.
Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven i samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Eleven kombinerar med viss säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av tillfredsställande kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Eleven kombinerar med säkerhet råvaror och tillverkar produkter på ett kreativt sätt. Produkten är av god kvalitet i fråga om utseende och smak. Dessutom hanterar eleven efter samråd med handledare råvarorna på lämpligt sätt
Förmåga 6
Förmåga att förpacka och märka färdiga produkter.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med viss säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
När arbetet är utfört väljer eleven med säkerhet lämpligt förpackningsmaterial samt förpackar och märker den färdiga produkten.
Förmåga 7
Förmåga att arbeta på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt.
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Eleven arbetar på ett hygieniskt, ergonomiskt och säkert sätt
Förmåga 8
Kunskaper om lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar översiktligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Eleven motiverar utförligt och nyanserat arbetssättet utifrån lagar och andra bestämmelser om hygien, arbetsmiljö och säkerhet.
Förmåga 9
Förmåga att utvärdera arbetet och resultatet.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med enkla omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med viss säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Dessutom utvärderar eleven arbetet och resultatet med nyanserade omdömen samt ger förslag på hur arbetet kan förbättras. När eleven samråder med handledare bedömer hon eller han med säkerhet den egna förmågan och situationens krav.
Förmåga 10
Kunskaper om bröd, bakverk och konditoriprodukter genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver översiktligt bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver utförligt bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.
Eleven beskriver utförligt och nyanserat bröd, bakverk och brödkultur genom historien och i olika kulturer.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: