Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Extraanpassningar-FBK-Ma

Skapad 2020-12-11 01:52 i Skäggetorpsskolan Linköping
Markera om eleven fick extraanpassningar
Grundskola 7 – 9 Matematik

Markera om eleven fick extraanpassningar

Du får markera en eller flera anpassningar
Förklaringar av ämnesord med bilder eller elevnära förklaringar
Studiobesök
Visuellt stöd i ämnesområdet i form av film, bild eller drama
Språkutvecklande arbete t ex begreppslistor, använda ämnesspecifikt språk och modellering
Hjälpmedel till att förstå text. Exempelvis inläsningstjänst eller bildstöd.
Bildbaserat undervisningsmaterial
Personligt schema med t ex färgmarkeringar, bilder och tydliga klockslag, olika pärmar med olika ämnen (en färg för varje ämne)
Avprickningsbart schema över t. ex. dag, lektion och uppgifter
Stöd till att avsluta arbetet
Stöd för att sätta igång arbetet
Tillgång till ämnesmaterial i förväg eller senare t.ex. planering, anteckningar, enkla instruktioner, uppgifter, filmer mm på Google klassrum/Unikum
Anpassat läromedel
Tillgång till mobil för att fotografera/filma t ex anteckningar, instruktioner och genomgångar
Olika redovisningssätt
Placering i klassrummet
Det finns möjligheter att se filmer på elevens hemspråk på en sida som heter studi.se
Det finns möjlighet att träffa speciallärare för att utveckla förmågor, studieteknik och få tips.

Särskild stöd:

Du får markera en eller flera anpassningar
Specialundervisning varje vecka
Särskild undervisningsgrupp
Elevassistent / resurs i klass
Motiverande samtal
APS
Studiehandledning på modersmålet
Enskild undervisning
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: