👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SvA: Bedömningsmatris delprov A, NP Svenska som andraspråk, åk 9, 2020/2021

Skapad 2020-12-11 14:10 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Bedömning av den muntliga delen av nationella provet i svenska som andraspråk i åk 9 ht 20.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk

Bedömningsmatris

PRESENTERA ETT UNDERLAG

E
C
A
Innehåll
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med enkla och till viss del underbyggda resonemang.
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang.
Eleven läser upp sammanfattningen och framför egna tankar om texten utifrån "Frågor att fundera över" med välutvecklade och väl underbyggda resonemang.
Kommunikation
Eleven visar viss anpassning till mottagaren, t.ex. genom att titta upp, tala tydligt och visa engagemang.
Eleven visar relativt god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett engagerat/intresseväckande sätt.
Eleven visar god anpassning till mottagaren genom att t.ex. titta upp, tala tydligt och presentera underlaget på ett engagerat och intresseväckande sätt.
Språk
Eleven använder en i huvudsak fungerande kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Eleven använder en ändamålsenlig kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.
Eleven använder en ändamålsenlig och effektiv kombination av vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk.

LEDA EN DISKUSSION

E
C
A
Struktur
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna på ett i huvudsak fungerande sätt. Eleven gör ett försök till sammanfattning av diskussionen.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett relativt väl fungerande sätt. Eleven gör en rimlig sammanfattning av diskussionen.
Eleven fördelar vid behov ordet mellan deltagarna och/eller återför diskussionen till ämnet på ett väl fungerande sätt. Eleven gör en sammanfattning av det viktigaste i diskussionen.

DELTA I DISKUSSIONER

E
C
A
Innehåll
Eleven framför åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument.
Eleven framför åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument.
Kommunikation
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som till viss del för diskussionerna framåt. Eleven praktiserar turtagning till viss del och klarar i viss utsträckning att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven lyssnar, ställer frågor och framför åsikter som för diskussionerna framåt. Eleven praktiserar turtagning relativt väl och klarar relativt väl att tala tydligt och visa engagemang.
Eleven lyssnar, ställer frågor och lämnar bidrag som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem. Eleven praktiserar turtagning väl och klarar väl att tala tydligt och visa engagemang.