👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

En: Bedömningsmatris engelska NP åk 9 muntlig interaktion

Skapad 2020-12-11 15:23 i Folkungaskolan gymnasium Linköping
Bedömningsmatris delprov A, NP engelska åk 9, 2020/2021
Grundskola 9 Engelska

Här kan du se bedömningen av ditt muntliga nationella prov i engelska.

I vår kommer du göra delprov B (reading and listen) och delprov C (writing) och efter det får du ett provbetyg som är en sammanvägning av alla 3 delproven.

Bedömning NP delprov A engelska, åk 9 20/21

E
C
A
Innehåll
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
 • En  A 9
I muntlig framställning kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
I muntlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
I muntlig framställning kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation. För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra välgrundade förbättringar av egna framställningar.
Språk och uttrycksförmåga
 • En  E 9
 • En  E 9
 • En  C 9
 • En  C 9
 • En  A 9
 • En  A 9
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av i huvudsak fungerande strategier som i viss mån löser problem och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med visst flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom kan eleven välja och använda sig av väl fungerande strategier som löser problem och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.