Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bygga svenska - Skriva

Skapad 2020-12-11 20:24 i Centralskolan Falköping
Skolverkets Bygga svenska - Skriva
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Steg 1
Steg 2 A
Steg 2 B
Steg 3
Steg 4
1
börjar använda referensbind-ning i form av pronomen, t ex Jag har en bror. Jag heter Isak.
använder referensbind-ning i form av vanliga pronomen
skriver med större variation i meningsbyggnaden och har en större repertoar i fråga om bisatser, samt börjar använda indirekt anföring, t ex De började att springa men kaninen somnade en stund för att om kaninen tävlad; direkt skulle vinna eftersom kaninen var snabbare (tre bisatser); de frågar vem som har prutat (indirekt anföring)
skriver med variation och bredd i sin textbindning och använder fler olika konjunktioner och adverb än på tidigare steg. (däremot)
använder en variation av konjunktioner, adverbial och bisatsinledare i textbindningen
2
börjar använda enkel textbindning i form av vanliga samordnade konjunktioner (och, eller) och adverbial ( i fredag,). Det är även vanligt att en textbindning saknas, t ex Min hund rär lite, Min hund heter Tommy. Min hund är grå och ljusbron.
använder enkel textbindning i form av vanliga konjunktioner (och, men, eftersom) och adverbial (därför, sedan, efter idrott, på kvällen)
Använder ett ordförråd som huvudsakligen är vardagligt och konkret, men med en viss variation i form av mindre frekventa ord, t ex sportig, lyxhotell, respektera, onda människor, hjälpsam, glänta i skogen, liksom partikelverb som t ex titta till. I beskrivande texter använder eleven ämnesrelaterade och skriftspråkstypiska ord, t ex jordbruket, industriella revolutionen, gruvor, jordbruk, odla, slutligen.
skriver med mer varierad meningsbyggnad och använder en större bredd och variation i olika typer av bisatser och anföring, t ex för att han vet inte deras språk; jag och min bror pratade lite om hur dagen var; en man som jobbade på tidningen berättade hur jag tänkte om det som X bestämde.
skriver med en meningsbyggnad som omfattar olika typer av bisatser och anföring med variation i temapositionen
3
Skriver med en enkel meningsbygg-nad som huvudsakligen utgörs av huvudsatser med rak ordföljd, d v s subjekt - verb. Adverbial kan inleda huvudsatsen men följs då av rak ordföljd, t ex i fredag jag var i skolan.
skriver med en viss variation i meningsbyggnaden, t ex både samordnade satser Elin gick efter Jasper och tog hans hand men han släppte hand och gick fram.... och underordnade satser: Jag gillar när han säga mig råd...
börjar använda nominaliseringar som förlamning, liksom längre utbyggda nominalfraser, t ex ett skåp men pengar, alla människor som bodde i by
placerar bisatser i temaposition, t ex när vi var hemma hon sa till mig min finaste tjej
har en större bredd och variation i ordförrådet och kan i viss utsträckning anpassa och nyansera sitt språk efter vad som förväntas utifrån sammanhanget.
4
Har ett begränsat vardagligt, konkret och personnära ordförråd men kan med stöd från lärare använda ett mer specialiserat ordförråd i ämnestexterna.
har ett personnära och vardagligt ordförråd i personbeskrivningar och berättelser, och mer ämnesrelaterat i andra genrer. Eleven använder också mindre frekventa ord, t ex dröja, korg, sakna.
börjar använda bildspråk i form av liknelser och metaforer, t ex som finns det väg; jag sparar min tanke i min hjärna och säger ingenting
kan variera sitt ordförråd mellan vardaglighet, specialisering och skriftspråklig-het beroende på genren
skriver texter med en högre grad av abstraktion med nominaliseringar som tvångskollektivisering, envälde, yttrandefrihet, trygghet samt komplexa nominalfraser som livet för kvinnorna i industriellas revolution.
5
använder omskrivningar när ord saknas, t ex det kort hjälpsam till vi (=lånekortet är till hjälp för oss)
använder utbyggda nominalfraser, t ex många kända personer; min bästa kompis i hela världen.
använder nominaliseringar (svårighet, rädsla, fattigdom) sammansättningar (racingvagnar, solglasögon) metaforer och flerordsuttryck (kanske känner man sig kvävd, vi håller alltid sams, helt åt hållet) skriftspråkstypiska och ämnesrelaterade ord (jordbruk, medelålders, utspelar sig).
skriver med en större säkerhet i stavning, interpunktion och styckeindelning
6
använder viss grundläggande interpunktion.
använder viss grundläggande interpunktion och börjar använda styckeindelning
skriver med en större säkerhet i stavning, interpunktion och styckeindel- ning, men det kvarstår fortfarande brister.
7
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: