Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matris i NO årskurs 1-3 från staplarna

Skapad 2020-12-12 01:06 i Slaka skola Linköping
En matris baserad på kunskapskraven i årskurs 3.
Grundskola 1 – 3 NO (år 1-3)

En matris utifrån staplarna i NO att använda för åk 1-3. Texten i den första kolumnen är hämtad från staplarna och i den rutan finns även länkning till kunskapskraven för åk 3. Då ruta åk 1, åk 2 eller åk 3 är ifyllda innebär det att eleven uppnått förväntad kunskapsnivå för respektive årskurs. Om rutan tränar är ifylld betyder det att eleven arbetat med kunskapskravet men inte visat förväntade kunskaper. Är ingen ruta ifylld har kunskapskravet inte arbetats med ännu.

tränar
åk 1
åk 2
åk 3
Samband i naturen
Kunna beskriva och ge exempel på enkla samband i naturen utifrån upplevelser och utforskande av närmiljö.
 • NO   3
Livscykler
Kunna ge exempel på livscykler hos några djur och växter,
 • NO   3
Årstidsförändringar
Kunna observera och berätta om förändringar i naturen för respektive årstid
 • NO   3
Hälsa
Känna till några faktorer som påverkar människans hälsa, t.ex. sömn, mat, hygien, motion och sociala relationer.
 • NO   3
Sinnen
Kunna berätta om några av människans sinnen.
 • NO   3
Kroppsdelar
Kunna berätta om några kroppsdelar
 • NO   3
Ljus
Kunna berätta om ljus
 • NO   3
Ljud
Kunna berätta om ljud
 • NO   3
Solen, månen och jordens rörelser
Kunna visa och beskriva hur solen, månen och jorden rör sig i förhållande till varandra.
 • NO   3
Sortera föremål efter egenskaper
Kunna sortera föremål utefter egenskaper, t.ex. utseende, flyta/sjunka, ledningsförmåga, magnetism.
 • NO   3
Luften och dess egenskaper
Kunskap om att luft består av något och att luft tar plats. Kunna ge exempel på egenskaper hos luft, t.ex. varm luft och kall luft.
 • NO   3
Jämvikt
Kunna samtala om och ha förståelse för jämvikt i relation till lek och rörelse, t.ex. balansbräda.
 • NO   3
Friktion
Kunna samtala om och ha förståelse för friktion i relation till lek och rörelse, t.ex. rutschkana.
 • NO   3
Tyngdkraft
Kunna samtala om och ha förståelse för tyngdkraft i relation till lek och rörelse, t.ex. kasta boll.
 • NO   3
Separera lösningar och blandningar
Kunna separera lösningar och blandningar med enkla metoder.
 • NO   3
Vatten
Har kunskap om vattnets tre former - flytande, fast och gasform.
 • NO   3
Källsortering
Kunna beskriva vad några olika föremål är tillverkade av och hur de kan sorteras, t.ex. plast, metall, papper.
 • NO   3
Genomföra fältstudier och experiment
Kunna genomföra iakttagelser, fältstudier och undersökningar med hjälp av tydliga instruktioner.
 • NO   3
Dokumentera och jämföra resultat
Kunna göra en jämförelse mellan egna och andras resultat. Kunna dokumentera sina undersökningar och använda sig av sin dokumentation i diskussioner och samtal.
 • NO   3
 • NO   3
Samtala om skönlitteratur, myter och konst
Kunna samtala om skönlitteratur, myter och konst som handlar om naturen och människan, t.ex. skapelsemyter och myter som förklarade naturfenomen mm
 • NO   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: