Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Resonerande text

Skapad 2020-12-13 10:50 i Södra Ängby skola Stockholm Grundskolor
Resonerande text
Grundskola 9 Svenska

Resonerande text, ett samarbete med SO och Sv.

Innehåll
Din åsikt och dina tankegångar framgår om än otydligt. Din text innehåller korta, enkla förklaringar och försök till resonemang. Du behandlar ämnet på ett enkelt sätt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din text innehåller utvecklade förklaringar och resonemang. Du behandlar ämnet på ett utvecklat sätt till exempel genom att presentera ett par olika perspektiv för din åsikt.
Din åsikt och dina tankegångar framgår tydligt. Din text innehåller välutvecklade beskrivningar och ett välfungerande resonemang. Du behandlar ämnet på ett välutvecklat och nyanserat sätt till exempel genom att resonera utifrån olika perspektiv.
Struktur och textbindning
Texten är i huvudsak sammanhängande och har enkel textbindning och styckeindelning.
Texten är sammanhängande och har utvecklad textbindning med ord som "för det första, för det andra...". Texten har en struktur som passar en resonerande text till exempel att du presenterar din åsikt och tydlig visar ditt resonemang utifrån ett par olika perspektiv. Din text är styckeindelad. Det skall finnas röd tråd genom hela texten.
Texten är sammanhängande med välutvecklad textbindning med ord som "för det första, för det andra...". Texten har en välutvecklad struktur som passar en resonerande text till exempel att du presenterar din åsikt och att du tydligt visar ditt (orsak - verkan) resonemang utifrån olika perspektiv. Läsaren skall kunna följa ett resonemang från början till slut. Texten är välstrukturerad till exempel genom konsekvent genomförd styckeindelning och effektiv inledning och avslutning som passar en resonerande text. Texten har en tydlig röd tråd.
Språk, stil och normer
Ordvalet är enkelt. Du följer i huvudsak normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Meningsbyggnaden fungerar i huvudsak genom enkla meningar med försök till användning av bindeord. Tempus fungerar i huvudsak.
Ordvalet är varierat och passar en resonerande text. Du följer normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Meningsbyggnaden är relativt välfungerande och varierad genom att du till exempel varvar långa och korta meningar. Du inleder meningarna på olika sätt. Tempus fungerar, missar kan förekomma.
Språket är varierat, träffsäkert och förstärker textens innehåll. Meningsbyggnaden är väl fungerande och du varierar meningarnas uppbyggnad på ett medvetet sätt för att förstärka textens budskap. Du följer i väl normer för stavning, stor bokstav, punkt, komma och andra skiljetecken. Tempus fungerar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: