Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris So åk 1-3 Gu och Hg

Skapad 2012-02-08 19:10 i Gunnesboskolan Lunds för- och grundskolor
Bedömningsmatris i de samhällsorienterade ämnena 1-3. Riktad mot kunskapskrav år 3.
Grundskola 1 – 3 SO (år 1-3)

Förmågor i So-ämnena
Godtagbara kunskaper åk 3
So
Fakta
Du kan lyssna till en faktatext.
Du kan lyssna och återberätta innehållet muntligt ur en faktatext.
Du kan läsa och återge det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
Du kan på egen hand inhämta och återberätta det väsentliga innehållet skriftligt ur en faktatext.
So
Begrepp
Du känner igen vissa begrepp när du hör dem.
Du har kännedom om vissa begrepp.
Du har kännedom om vissa begrepp och kan använda dessa.
Du har kännedom om de flesta begrepp och kan använda dessa.
So
Analys
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser.
Du kan med hjälp göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan göra enkla jämförelser och ge exempel på orsak och verkan.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor.
So
Information
Du har viss kännedom om hur man söker information och använder källor.
Du har kännedom om olika typer av medier och hur man söker information.
Du har kännedom om hur man söker information och kan med hjälp och stöd jämföra källor.
Du kan söka och jämföra information från några olika källor.
So
Uttrycka och argumentera
Du kan uttrycka egna ståndpunkter men har svårt att relatera dessa till specifika ämnesområden.
Du försöker vanligtvis förklara och konkretisera dina tankar och ståndpunkter.
Du kan samtala om aktuella händelser utifrån egna erfarenheter eller välkända fakta.
Du kan framföra egna åsikter, ställa passande frågor kring andras ståndpunkter.
So
Beskriva olika samband i samhället
Du har viss kännedom om några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet.
Du har kännedom om några samhällsfunktioner, yrken och verksamheter i närområdet, förr och nu.
Du kan se enkla samband i samhället.
So
Demokratisk förmåga
Du kan förstå varför vi behöver regler i klassrummet.
Du kan förstå och reflektera över varför vi behöver normer och regler i samspel med andra.
Du kan delta i en demokratisk process så som klassråd och elevråd.
Du förstår demokratiska värden och principer och du kan utifrån egna erfarenheter göra övervägningar och formulera ståndpunkter
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: