👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bedömningsmatris Biologi Stenkulan år 7 HT20/VT21

Skapad 2020-12-13 21:55 i Stenkulan Lerum
Grundskola 7 – 9 Biologi
På väg att nå det grundläggande kunskapskravet
E
C
A
Söka, värdera och skapa utifrån naturvetenskaplig information
-Kroppens organ VT21
Du kan söka, välja ut och kort sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och kan ange någon motivering för informationens trovärdighet och relevans
Du kan söka, välja ut och utvecklat sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och kan ange några motiveringar för informationens trovärdighet och relevans
Du kan söka, välja ut och välutvecklat sammanställa information från ett varierat urval av källor och kan på flera olika sätt motivera informationens trovärdighet och relevans
Kommunicera, diskutera, ta ställning och skapa utifrån olika naturvetenskapliga frågor
Du använder några fakta och värderingar i samtal, diskussioner och produktioner och ställer och bemöter frågor på ett sätt som bidrar till att föra diskussioner framåt
Du använder ett flertal fakta och värderingar i samtal, diskussioner och produktioner och ställer och bemöter frågor på ett sätt som för diskussioner framåt
Du kombinerar fakta och värderingar i samtal, diskussioner och produktioner på ett naturligt sätt och ställer och bemöter frågor på ett sätt som fördjupar och breddar diskussioner
Planera, genomföra och dokumentera undersökningar
Du kan med stöd av andra planera, genomföra och kortfattat dokumentera undersökningar med några slutsatser, resonemang och förbättringsförslag
Du kan självständigt planera, genomföra och med text, bild och tabell dokumentera undersökningar med slutsatser, resonemang och förbättringsförslag
Du kan självständigt planera, genomföra och med text, bild och tabell tydligt dokumentera undersökningar med utvecklade slutsatser, resonemang och förbättringsförslag
Kunna begrepp, samband, modeller och historia
-Ekosystem HT20
Du känner till och kan förklara några begrepp/samband och skriver och berättar med vardagligt språk
Du känner till och kan förklara flera begrepp/samband och skriver och berättar med både vardagligt och naturvetenskapligt språk
Du känner till och kan utförligt förklara de flesta begrepp/samband och skriver och berättar med framförallt naturvetenskapligt språk
Förklara, resonera och jämföra med hjälp av begrepp, samband och modeller
-Ekosystem HT20
Du kan i samtal/texter göra enkla jämförelser och föra korta resonemang
Du kan i samtal och/eller texter göra enkla jämförelser och föra resonemang i två led
Du kan i samtal och/eller texter göra jämförelser och resonemang i flera led som dessutom breddar diskussionen