Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Laboration och rapport - Kemi åk 9 VT21

Skapad 2020-12-14 11:23 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi

Kvalitet

Når ej målen.
E
C
A
Struktur
Följer inte mallen för en laborationsrapport. Har inga eller få rubriker och texten är inte strukturerad och svår att följa.
Följer till största delen mallen för en laborationsrapport. Rubrikerna är korrekt angivna och texten är lätt att följa.
Följer mallen för en laborationsrapport. Texten är korrekt strukturerad och lätt att följa. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig.
Följer mallen för en laborationsrapport. Texten är korrekt strukturerad och lätt att följa. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig. Bilder och diagram används för att förtydliga budskapet.
Begrepp
Finns inga eller för få begrepp med.
Finns något begrepp men utan förklaring.
Finns några begrepp med och några är förklarade.
Finns många begrepp med och alla har en förklaring.
Hypotes
Tanke om vad som kommer att hända och varför man tror det
Finns ingen hypotes om vad man tror skall hända.
Finns en hypotes som talar om något som skall hända men inte varför man tror.
Hypotes finns den innehåller vad man tror skall hända i detta försöket.
Hypotes finns tydligt med vad man tror skall hända och varför man tror just detta skall hända.
Metod
Beskrivning av försöket
Finns ingen beskrivning av hur man gjort försöket.
Något försök till beskrivning hur man gjorde. Inte tillräcklig för att man skall kunna göra om samma försök.
Beskrivning finns som går ganska bra att förstå. Man skulle kanske Kunna genomföra samma försök Efter beskrivningen.
Beskrivning finns som går lätt förstå. Man skulle definitivt kunna genomföra samma försök efter den.
Resultat
Det står ingenstans vad som hände.
Det finns med en sak som hänt i experimentet.
Det finns med det mesta av de saker som hänt och någon är noggrant beskriven t ex med tydlig tabell eller/och diagram
Det finns med fler saker som hänt och flera är noggrant beskriven t ex med tydlig tabell eller/och diagram
Slutsats
Det står ingenstans varför det blev som det blev.
Det finns med något försök till förklaring om vad som hänt. Förklaringen är felaktig.
Det finns med förklaring som är riktig.
Det finns egna förklaringar som är riktiga och som man även jämför med teorier
Diskussion
Rimlighet och felkällor
Det beskrivs inga fel källor
för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
för utvecklande resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Det beskrivs tydligt vilka eventuella felkällor som kan ligga bakom avvikelser i resultatet. Ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.
Genomförande
Har inte genomfört någon laboration eller genomför inte laborationen på ett tillfredställande sätt.
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar.
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar även till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Genomför undersökningar utifrån givna planeringar och bidrar även till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Säkerhet
Har inte genomfört någon laboration eller genomför inte laborationen på ett tillfredställande sätt.
Använder utrustningen på ett säkert sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Använder utrustningen på ett säkert och ändamålsenligt och effektivt sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: