Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsa, återge, reflektera och samtala vt 2021

Skapad 2020-12-14 15:55 i Brunnsåkersskolan Halmstad
Grundskola 7 Svenska

Konkretisering av kunskapskrav

Lägre nivå
Mot högre nivå
Mot högre nivå
Hög nivå
Återge
Du återger så att texten har ett begripligt innehåll men en i huvudsak fungerande struktur saknas, d v s texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten och tankegången framgår inte.
Du återger så att texten har ett begripligt innehåll och en i huvudsak fungerande struktur, d v s texten innehåller detaljer med begränsad betydelse för helheten och tankegången går att urskilja.
Du återger så att texten har ett relativt tydligt innehåll och en klar struktur, d v s texten innehåller relevanta detaljer med betydelse för helheten och har en ”röd tråd”.
Du återger så att texten har ett tydligt innehåll och en väl fungerande struktur, d v s texten innehåller enbart relevanta detaljer med stor betydelse för helheten och har en uppläggning som är gynnsam för innehållet.
Skriva
Du skriver så att läsaren förstår innehållet vid omläsning, d v s du skriver där korrekt interpunktion saknas.
Du skriver så att läsaren förstår innehållet utan omläsning, d v s du skriver med i huvudsak korrekt interpunktion.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, d v s du skriver med i stort sett korrekt interpunktion och med variation i meningsbyggnad.
Du skriver så att innehållet tydligt framgår, d v s du skriver med korrekt interpunktion och med variation i ordval och meningsbyggnad.
Reflektera
I dina reflektioner resonerar du med enkla argument som inte underbyggs, d v s du förklarar inte och exempel från texten saknas samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
I dina reflektioner resonerar du med enkla argument som till viss del inte underbyggs, d v s du förklarar med ett enkelt samband och ger något exempel från texten samt uttrycker ett konstaterande utan utförlig förklaring.
I dina reflektioner resonerar du med utvecklade argument som är relativt väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden framgår tydligt och ger exempel samt belyser frågeställningar ur flera olika perspektiv.
I dina reflektioner resonerar du med välutvecklade argument som är väl underbyggda, d v s du förklarar utförligt där sambanden innehåller en utvecklad beskrivning och där exemplen förtydligar resonemanget samt generaliserar.
Samtala
I samtalet framför du åsikter som inte för diskussionerna framåt, d v s du håller med om vad som redan sagts.
I samtalet framför du åsikter som till viss del för diskussionerna framåt, d v s du bekräftar något som redan sagts. Åsikterna framförs med enkla och till viss del underbyggda argument, d v s att uttrycka en värdering eller ett konstaterande utan en förklaring.
I samtalet framför du åsikter som för diskussionerna framåt, d v s du ger en ny synvinkel eller ger ett nytt exempel på något som redan sagts. Åsikterna framförs med utvecklade och relativt väl underbyggda argument, d v s innehåller en förklaring eller ett exempel.
I samtalet framför du åsikter som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem, d v s du skapar en fortsättning. Åsikterna framförs med välutvecklade och väl underbyggda argument, d v s innehåller en utvecklad beskrivning eller en parallell/kontrast till något annat.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: