Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Högtidstal

Skapad 2020-12-14 22:07 i Länna skola Norrtälje
En matris över de kunskapskrav som bedöms i området Högtidstal.
Grundskola 7 – 9 Svenska

När rutan "har arbetat med" är ifylld men annan bedömning saknas, betyder det att du har arbetet med det kunskapskravet, men att du ännu inte visat att kunskapskrav är uppnådda.

Analys av tal

Har arbetat med
E
C
A
Tolka & resonera om budskap
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
Dessutom kan du utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
Verket & upphovsmannen
Du kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Du kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman.
Historiska & kulturella sammanhang
Du drar till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar relativt välunderbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Du drar väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.
Skriva texter
Du kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning samt relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Du kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning samt välfungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.

Ditt eget högtidstal

Framförande
Du kan förbereda och genomföra ett enkelt muntligt tal med viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra ett utvecklat muntligt tal med relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Du kan förbereda och genomföra ett välutvecklat muntligt tal med god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Innehåll
Ditt tal har i huvudsak fungerande struktur och innehåll.
Ditt tal har i relativt väl fungerande struktur och innehåll.
Ditt tal har i väl fungerande struktur och innehåll.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: