Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott & hälsa 1

Skapad 2020-12-15 10:17 i Sannarpsgymnasiet Halmstad
Gymnasieskola 1 – 2 Idrott och hälsa

Idrott, friluftsliv och olika former av motion och rekreation har stor betydelse såväl för enskilda människors hälsa som för folkhälsan. Ämnet idrott och hälsa förvaltar ett kulturellt arv av fysiska aktiviteter och naturupplevelser. Det ger tillfälle att uppleva och förstå betydelsen av rörelseaktiviteter och deras samband med välbefinnande och hälsa. Färdigheter i och kunskaper om rörelseaktiviteter och hur olika livsstilsfaktorer påverkar människors hälsa är grundläggande för att människor ska kunna ta ansvar för sin hälsa.

Fysisk förmåga

 • Idr  -   Den fysiska aktivitetens och livsstilens betydelse för kroppslig förmåga och hälsa.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
E
C
A
Koordination
Redskapsgymnastik
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter även av komplex karaktär
Bollspel
Målspel, Slagspel, Träffspel
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter även av komplex karaktär
Nätspel
Racketspel (badminton, padel) Volleyboll
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter även av komplex karaktär
Lekar
Rörelse och bollekar
deltar aktivt i lekarna med goda rörelsekvaliteter
Förstår lekens grundtanke och kan med goda rörelsekvaliteter anpassa rörelserna utifrån lekens behov.
Förstår lekens grundtanke och kan med goda rörelsekvaliteter anpassa rörelserna utifrån lekens behov även av komplex karaktär
Rörelse till musik
Dans - egen koreografi
Kan hänga med i dansen med viss tankkänsla och med goda rörelsekvaliteter genomför dansen.
Kan dansen med tankkänsla och med goda rörelsekvaliteter genomför dansen. Deltar aktivt i skapandet av dansen
Kan dansen med tankkänsla och med goda rörelsekvaliteter genomför dansen även av komplexkaraktär. Tar en aktiv roll i skapandet av dansen, visar och hjälper sina gruppmedlemmar
Utevistelse och friluftsliv som aktivitet
Skridskor, orientering, simning
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter även av komplex karaktär
Spänningsreglering och mentalträning
Med goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter
Med säkerhet och goda rörelsekvaliteter även av komplex karaktär

Teori

 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det beskriver eleven översiktligt aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra en bredd av aktiviteter, även av komplex karaktär, som utvecklar den kroppsliga förmågan. I samband med det kan eleven utförligt och nyanserat beskriva aktiviteternas och livsstilens betydelse för den kroppsliga förmågan och hälsan. Beskrivningen innehåller förklaringar med koppling till relevanta teorier.
E
C
A
Min egen hälsobild
 • Idr  -
 • Idr  E
 • Idr  C
 • Idr  A
Översiktligt
utförligt med koppling till relevanta teorier
utförligt och nyanserat med koppling till relevanta teorier

Utvecklingsbehov och träning

... Bedömna sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan... väja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar att genomföra samt värdera resultatet
 • Idr  E   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med enkla omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan i samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  C   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och kan med viss säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
 • Idr  A   Eleven kan bedöma sina egna utvecklingsbehov i fråga om kroppslig förmåga och med säkerhet välja områden och metoder för regelbunden träning, ta ett aktivt ansvar för att genomföra dessa samt med nyanserade omdömen värdera resultatet i relation till träningsmetodernas teorier. Dessutom kan eleven anpassa sin träning till variationer i förutsättningarna. Eleven visar i utövandet av idrott, motion och friluftsliv hänsyn till sin egen och andras säkerhet och kan efter samråd med handledare vidta åtgärder vid skada eller nödsituation.
E
C
A
Träningsdagbok
Med viss säkerhet och enkla omdömen
Med säkerhet och utvecklade omdömen innehållande kopplingar till relevanta teorier
Med säkerhet och utvecklade omdömen även av nyanserad karaktär innehållande kopplingar till relevanta teorier

Naturmiljö och friluftsliv

... diskutera friluftsliv som sociala och kulturella fenomen och ... beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  -   Utemiljöer och naturen som arena för rörelseaktiviteter och rekreation.
 • Idr  -   Metoder och redskap för friluftsliv.
 • Idr  -   Säkerhet i samband med fysiska aktiviteter och friluftsliv.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
E
C
A
Planera en tur
Planera en tur på 4-5 dagar
Med viss säkerhet och enkla omdömen
Med säkerhet och utvecklande omdömen innehållande kopplingar till relevanta teorier
Med säkerhet och utvecklande omdömen även av nyanserande karaktär innehållande kopplingar till relevanta teorier

Ergonomi

 • Idr  -   Arbets- och studiemiljöer: samspel mellan situationens krav och människan utifrån ergonomiska aspekter, till exempel kroppslig balans och lyftteknik.
 • Idr  E   Eleven kan översiktligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och översiktligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  C   Eleven kan utförligt redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med viss säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
 • Idr  A   Eleven kan utförligt och nyanserat redogöra för de krav som olika situationer ställer på ergonomisk anpassning av rörelser. Eleven kan med säkerhet anpassa sina rörelser ergonomiskt till olika situationer och utförligt och nyanserat diskutera hur arbets- och studiemiljöer kan anpassas till människan.
E
C
A
Praktiskt/inlämning
Ergonomiuppgift
Översiktligt med viss säkerhet
Utförligt med viss säkerhet
Utförligt och nyanserat med säkerhet

Kroppsideal

...diskutera och beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr   Förmåga att etiskt ta ställning i frågor om könsmönster, jämställdhet och identitet i relation till idrotts- och motionsutövande.
 • Idr  E   Eleven kan med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven översiktligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och översiktligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  C   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
 • Idr  A   Eleven kan med säkerhet och med goda rörelsekvaliteter genomföra aktiviteter i naturmiljöer. Dessutom kan eleven utförligt och nyanserat diskutera friluftsliv, motion och idrott som sociala och kulturella fenomen och utförligt och nyanserat beskriva hur olika livsstilar och kroppsideal framträder i träningsverksamheter, friluftsliv och samhället i övrigt.
E
C
A
Kroppsideal
Med viss säkerhet och enkla omdömen
Med säkerhet och utvecklande omdömen innehållande kopplingar till relevanta teorier
Med säkerhet och utvecklande omdömen även av nyanserande karaktär innehållande kopplingar till relevanta teorier
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: