Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bäckskolan Kunskapskrav Kemi (Nya kursplanerna)

Skapad 2020-12-15 11:10 i Bäckskolan Linköping
Här presenteras kunskapskraven i kemi uppdelade i aspekter för bedömning.
Grundskola 4 – 6 Kemi

Matris som visar förmågorna och kunskapskraven uppdelade i aspekter, anpassade till nya kunskapskraven.

Förmåga

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen
E
C
A
Aspekt
Ha kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller.
Eleven visar grundläggande kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller.
Eleven visar goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller.
Eleven visar mycket goda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller.
Aspekt
Använda kunskaper om kemins begrepp och förklaringsmodeller för att beskriva och förklara samband i naturen, i samhället och i människokroppen
Med viss användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Med relativt god användning av begreppen och förklarings-modellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen.
Med god användning av begreppen och förklaringsmodellerna beskriver eleven enkla kemiska samband i naturen, i samhället och i människokroppen

Förmåga

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att använda kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa
E
C
A
Aspekt
Använda kemi för att granska information, kommunicera, och ta ställning i frågor som rör miljö och hälsa.
Eleven använder information som rör kemi för att med viss naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
Eleven använder information som rör kemi för att med relativt god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa.
Eleven använder information som rör kemi för att med god naturvetenskaplig underbyggnad föra resonemang i frågor som rör miljö och hälsa

Förmåga

Undervisningen i ämnet kemi ska ge eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att genomföra systematiska undersökningar i kemi
E
C
A
Aspekt
Genomföra systematiska undersökningar.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och fungerande sätt.
Eleven söker svar på frågor genom att utföra systematiska undersökningar på ett säkert och väl fungerande sätt.
Aspekt
Kunna värdera resultat och beskriva undersökningar.
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett enkelt sätt undersökningarna.
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett utvecklat sätt undersökningarna
Eleven värderar resultaten och beskriver på ett välutvecklat sätt undersökningarna.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: