Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Industriella revolutionen ht-vt 2020

Skapad 2020-12-15 12:39 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 8 Historia

Samband/skillnader industriella revolutionen Sverige/Storbritannien.
Användning av historiska källor och dess relevans.

Rubrik 1

Uppnår ej målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samband och skillnader
Samband och skillnader mellan industrialiseringen i Storbritannien och Sverige. Hur, när och var började revolutionen i respektive land? Hur såg länderna ut innan revolutionen? Hur utvecklades revolutionen i de olika länderna? Samt konsekvenser i Sverige samt Storbritannien?
Arbetet når ej målen för att se skillnader och samband mellan Sverige och Storbritannien under industriella revolutionen.
Du kan på ett grundläggande vis se något samband och någon skillnad av industriella revolutionen mellan Sverige och i Storbritannien.
Du kan se flera samband och skillnader av industriella revolutionen mellan Sverige och i Storbritannien. Du utvecklar resonemanget och visar förståelse för hur industriella revolutionen utvecklas olika i de båda länderna och varför.
Du kan se flera samband och skillnader av industriella revolutionen mellan Sverige och Storbritannien. Du utvecklar i flera led resonemanget och visar djupare förståelse för hur industriella revolutionen utvecklas olika i de båda länderna och varför.
Använda källmaterial
Arbetet når ej målen för användandet av historiskt källmaterial för att dra slutsatser om människors levnadsvillkor och källornas trovärdighet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra väl utvecklade och under­byggda slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Historiska begrepp
Du använder inte historiska begrepp på ett i fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt i dina resonemang
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: