Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumentation sve 3

Skapad 2020-12-15 12:54 i Hushagsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska

Centralt innehåll

  • Sve  -   Viktiga generella drag som rör disposition, språk och stil i texter av vetenskaplig karaktär.
På väg mot
Grundläggande
Utvecklat
Väl utvecklat
Förmåga 2
Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma [...] texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
Texten är sammanhängande och har tydligt urskiljbar disposition. Texten är dessutom till viss del anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Texten är sammanhängande och väldisponerad. Texten är dessutom anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är klart och varierat samt innehåller goda formuleringar.
Texten är sammanhängande och väldisponerad. Texten är dessutom väl anpassad till syfte, mottagare och kommunikationssituation. Eleven följer i huvudsak skriftspråkets normer för språkriktighet. Språket är träffsäkert, klart, varierat och över lag välformulerat.
Förmåga 3
Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra [...] skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade argument till stöd för den.
Eleven kan i skriftlig eller muntlig argumentation formulera en tes, hålla sig konsekvent till den och ge välgrundade och nyanserade argument till stöd för den. Dessutom kan eleven på ett relevant sätt bemöta tänkta motargument.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: